Artikkelit ja uutiset

Tööstuslik tolmuimeja - sinu usaldusväärne abimees ehituses

Ehitusplats on sageli nõudlik ning kohati lausa ohtlik töökeskkond, kus tolmu, prahti ja jäätmeid tekib pidevalt. Tekkivad ülejäägid ei ole mitte vaid tüütu prügi, mis jääb jalgu ja vajab koristamist, vaid võib kujutada ohtu ka töötajate tervisele, tööks kasutatavatele seadmetele ning isegi valmivale objektile.

Tööstuslik tolmuimeja on sellises keskkonnas hädavajalik, aidates tagada puhtuse, ohutuse ja tõhususe. Provent OÜ pakub laia valikut Ruwaci tööstuslikke tolmuimejaid, mis on loodud vastama kõige nõudlikumatele vajadustele, olgu selleks plahvatusohtliku tolmu eemaldamine, asbesti puhastamine või igapäevased suuremahulised koristustööd.

Tolm ja teised jäätmed ehituses

Tolm on ehitusel kõikjal – see on peen, tihti nähtamatu, kuid selle mõju tervisele ja ohutusele on märkimisväärne. Eriti ohtlikuks peetakse osakesi, mille suurus on alla 1 μm. Need väikesed osakesed võivad püsida õhus pikka aega ja tungida sügavale hingamisteedesse, põhjustades terviseriske nagu hingamisteede haiguseid ja allergilisi reaktsioone.


Lisaks mõjutab liigne tolm seadmete tööefektiivsust ning lõpuks ka nende töökindlust. Sõltuvalt tehtavatest töödest võib tekkida lisaks tolmule ka saepuru, metallitolmu, vedelike lekkeid, kipsitolmu ning puidulaaste. Tööstuslik tolmuimeja võimaldab koguda ka kõiki neid filtreerides õhu efektiivselt. Spetsiaalsed mudelid võimaldavad koguda ka plahvatusohtlikku tolmu.

Tolmuvaba töökeskkond on oluline ka ehitusobjekti enda vaatenurgast, sest tolmune ja must keskkond võib mõjutada tehtavate tööde kvaliteeti. Tolm võib määrida värvitud seinu ning maas vedelev puru võib kahjustada põrandapindu. Efektiivne ja järjepidev koristus ehitusel aitab vähendada hilisemaid pretensioone teostatud töödele ning kulukaid parandusi.

Tööstusliku tolmuimeja eelised

Kuigi meil kõigil on kodus olemas tolmuimeja, mis teeb oma töö suurepäraselt ära, siis ehituskeskkonnas on vajadused kasutatavale seadmele kõrgemad, et toime tulla suurte koguste ja keeruliste jäätmetega. Tööstusliku tolmuimeja eelised koduse seadme ees on ilmselged.


- Tervise ja ohutuse tagamine: tolmu eemaldamine õhust on hädavajalik osa ehitustöödega seotud ohutusest. Professionaalsete tolmuimejate ja äratõmbeseadmete kasutamine aitab vähendada terviseriske ja tule- ning plahvatusohtu.
- Tõhusus ja töökindlus: tööstuslikud tolmuimejad on efektiivsed ja töökindlad ka ehituse keerulistes tingimustes, eemaldades tolmu ja muud jäätmed, mis võivad lihtsama seadme kiiresti umbe ajada.
- Paindlikkus: tööstuslikud tolmuimejad on enamasti kohandatavad ning kasutajal on lähtuvalt enda vajadustest võimalik juurde lisada täiendav kogumislahendus. Longopaci süsteemi abil on seadet võimalik tühjendada ka töö ajal ilma seda katkestamata.
- Mitmekülgsus: Provent pakub laia valikut tolmuimejaid, mis sobivad erinevate jäätmetüüpide ja töökeskkondade jaoks. Plahvatusohtliku tolmu ja vedelike jaoks on saadaval ka spetsiaalsed mudelid.
- Innovatsioon ja kvaliteet: tööstuslik tolmuimeja tagab tõhusa tolmu eemaldamise, arvestades plahvatusohtu, keskkonna- ja terviseriske ning materjali füüsikalisi omadusi.

Paindlikud lahendused igaks olukorraks

Mõnikord tuleb tolmurohkeid töid ette väga harva või oleks spetsiifilist tööstuslikku tolmuimejat vaja erandkorras. Sellises olukorras on võimalik seadet ka rentida. Tolmuimeja rent võimaldab kuluefektiivselt ehitusplatsi korras hoida ilma suurt investeeringut tegemata. Kui siiski on plaanis tööstuslik tolmuimeja endale soetada, annab rendiperiood võimaluse seadmega lähemalt tutvuda ning veenduda selle vastavuses ootustele ja nõudmistele.

Kui sul on lisaks ehitusettevõttele ka kõrvaltegevusi nagu mööbli tootmine või ehitusmaterjalide valmistamine, siis võivad aspiratsioonivajadused olla palju suuremad kui tööstuslik tolmuimeja võimaldab puhastada. Selle tõttu on Provendil pakkuda ka eriti võimsaid ja efektiivseid aspiratsiooniseadmeid, tööstuslikke ventilaatoreid ning laastuimureid.


Asjatundlik tugi
Kui oled mõelnud tööstusliku tolmuimeja soetamisele, aga täpselt ei tea, kuidas sobiv seade välja valida, siis pöördu Provendi professionaalse meeskonna poole. Tasuta konsultatsiooni käigus selgitatakse välja vajadused ning analüüsitakse töökeskkonda, lähtuvalt millest soovitatakse just vajadustele vastav tööstuslik tolmuimeja. Soovi korral teostatakse ka töökeskkonnas õhukvaliteedi mõõdistused, mis aitavad valikut veelgi täpsemalt teha.

Kui sobiv seade on juba soetatud, pakub Provent igakülgset tuge ja järelteenindust. Seade saab hooldatud vastavalt valdkonna standarditele ning kasutatakse vaid kvaliteetseid varu- ja kuluosi nagu filtrid ja voolikud. Regulaarselt hooldatud seade on töökindel ja ohutu ning kestab pikki aastaid.


Tööstuslikud tolmuimejad on oluline investeering igas tööstusettevõttes, aidates kaasa nii töötajate tervisele kui ka ettevõtte üldisele tööohutusele ja -efektiivsusele. Need vastupidava filtriga ja võimsa mootoriga tööstuslikud seadmed pakuvad suurepärast imemisvõimsust, mis võimaldab neil toime tulla peene tolmu ja suure hulga muu jäätmetega. Provent pakub mitte ainult kvaliteetseid seadmeid, vaid ka asjatundlikku nõu ja tuge, tagades, et teie töökeskkond on alati puhas, ohutu ja tõhus.

Lisätty: 22.12.2023

Sinua voi kiinnostaa myös seuraavat artikkelit