Статьи и новости

Miks ja millega korstent renoveerida?

 Источник: www.korstenpuhtaks.ee

Источник: www.korstenpuhtaks.ee


Kütteperioodil elu- ja olmeruumides täheldatud suitsu ja pigi lõhn, kesine tõmme, raskesti hingatav õhk, niiskunud korstnakonstruktsioonid ning pragunenud korstnapits viitavad defektsele, mustunud või valesti projekteeritud küttesüsteemile.

Miks korstnaotsad lagunevad?
Praktikas on suurimaks probleemiks korstnasse tekkiv kondensaat, mis reageerides põlemisgaasides sisalduva väävli ja vingugaasiga, moodustab happelise konstruktsioone lagundava keskkonna. Sellise olukorra teket võimendavad tänapäevased ökonoomsed kütteseadmed, kus põlemisgaaside väljundtemperatuurid on madalad ning niiskuse kondenseerumine korstnas on intensiivne. Näiteks tekib tänapäevase suure kasuteguriga tahkekütte-moodulahju ühe küttekorra jooksul korstnas ligikaudu 2-3 liitrit kondensaati, mis kõik imendub korstna konstruktsioonidesse. Nii võib ööpäevas korstnasse tekkida isegi kuni 10 liitrit lagundava toimega kondensaati. Gaasi ja vedelkütuste põlemisel tekib juba algselt märkimisväärses koguses veeauru, seega on selliste seadmete suitsulõõride kaitsmine paratamatu.

Universaalne Furanflex lõõrisisu.
Korstnakonstruktsioonide renoveerimiseks ning kaitsmiseks tekkiva kondensaadi eest on mitmeid lahendusi. Neist moodsaim ning enim võimalusi pakkuv on komposiitmaterjalidel baseeruv FuranFlex lõõrivooder.FuranFlex lõõrivoodri peamised eelised teiste meetodite ees on:
1. Täielik õhutihedus. Ei koosne moodulitest ning on kogu oma pikkuses liideteta.
2. Pikk garantiiaeg, kuni 25 aastat.
3. Lõõrivoodri sile sisepind ning materjal ei juhi soojust. Nii on tagatud maksimaalselt hea tõmme ning minimeeritud põlemisgaaside jahtumise tõttu korstnasse tekkiva kondensaadi hulk.
4. Ei vähenda oluliselt lõõri läbimõõtu. FuranFlex võtab lõõri sisekuju ja kohandub lõõris olevate ebatasasustega ning suunamuutustega. Ei ole vahet kas lõõr on sirge või kõver, ristküliku või ruudukujuline või hoopiski muutuva läbilõikega.
5. Happekindlus. FuranFlex on äärmiselt vastupidav korstnas tekkivale happelisele kondensaadile.
6. Universaalsus. Sobib nii gaasi-, vedelkütte- kui ka puukütteseadmetega ühendatud lõõride kui ka ventilatsioonikalanlite renoveerimiseks ja kaitsmiseks.Ventilatsioonilõõr suitsulõõriks.

FuranFlex’i suurimaks eeliseks on tema ideaalilähedane õhutihedus, mis ei ole saavutatav ühegi teise suitsulõõride renoveerimiseks ettenähtud meetodiga. Seetõttu on FuranFlex üks väheseid aktsepteeritavaid materjale, millega on võimalik kiirelt, soodsalt ja ohutult olemasolevad ventilatsioonilõõrid ümber ehitada suitsulõõrideks.
90-ndate keskpaigas läksid paljud kortermajad kaugküttelt üle elektriküttele. Seda põhjustas eelkõige nõukogudeaegsete seadmete kasin kasutegur ja amortiseerumine. Praeguseks on elektri hind aga oluliselt tõusnud ning inimesed otsivad võimalusi üle minna odavamatele lahendustele – puidu ja gaasiküttele. Paljudele on jäänud ainsaks võimaluseks kasutusele võtta olemasolevad üleliigsed ventilatsioonilõõrid, sest eraldi korstna ehitamine ei ole tihtipeale võimalik või käib rahaliselt üle jõu.

 Источник: www.korstenpuhtaks.ee

Источник: www.korstenpuhtaks.ee

Lõõr enne renoveerimist. Источник: www.korstenpuhtaks.ee

Lõõr enne renoveerimist. Источник: www.korstenpuhtaks.ee

Lõõr enne renoveerimist. Источник: www.korstenpuhtaks.ee

Lõõr enne renoveerimist. Источник: www.korstenpuhtaks.ee

Lõõr peale renoveerimist. Источник: www.korstenpuhtaks.ee

Lõõr peale renoveerimist. Источник: www.korstenpuhtaks.ee

Lõõr peale renoveerimist. Источник: www.korstenpuhtaks.ee

Lõõr peale renoveerimist. Источник: www.korstenpuhtaks.ee

Kasuta võimalust ja too Korsten Puhtaks abiga tuli turvaliselt tuppa!

Korsten Puhtaks OÜ
Telefon: 53919988
info@korstenpuhtaks.ee

Опубликовано: 16.10.2014

Вы также можете быть заинтересованы в следующих статьях

Stragendo представляет виды ясеня

Stragendo представляет виды ясеня

В предыдущей статье мы разобрались в чем отличия межу дубом и ясенем, рассмотрели преимущества ясеня. Теперь, логично обсудить виды ясеня. Не будем углубляться в научную плоскость – в подвиды и сорта. Информация из учебника по дендрологии скажет мало нового для неподготовленного читателя и вряд ли полезна при создании интерьера.

Цельноламельный и сращенный мебельный щит – отличия и преимущества

Цельноламельный и сращенный мебельный щит – отличия и преимущества

Мебельный щит – один из самых распространенных материалов в эпоху DIY. Магазины предлагают широкий выбор мебельного щита. Если с размерами и породами древесины все понятно, то как выбрать тип мебельного щита. Цельноламельный или сращенный? В этом поможет наша мини статья.

смотреть ещё