Статьи и новости

Mida tasuks teada terasustest?

Mis vahe on terasprofiilustel ja terasustel?
Mis on Liimuks ning millal ning kus tuleks kasutada tulekindlaid uksi?

Vastuseid aitab meil leida Doordec OÜ, kes on spetsialiseerunud terasest avatäiteid tootmisele.


Terasuksed

Terasuksed leiavad kasutust korteriustena, vaheustena, välisustena, tootmishoonetes, büroodes, kortermajade sissekäigud, eramajapidamised.

Terasuksed valmistatakse painutamise teel 1,25 mm külmvalts teraslehest. Uksed viimistletakse pulbervärviga, välisuksed tsinkkrunditakse enne värvimist või kasutatakse tsingitud teraslehte. Ukseleht on isoleeritud kasutades kivivilla. Seinaava keskele paigaldatav või seinaava avanemise poolsele servale paigaldatav leng (link lengi joonisele) on painutatud teraslehest ja täidetud soojustisoleeriva materjaliga.
Kõikidele ustele on võimalik lisada klaasiava. Lukustus vastavalt ukse otstarbele ja tellija soovile.


Liimuks
Ukselehe valistamisel kasutatakse 1mm paksust teraslehte, mida painutakse, liimitakse ja pressitaks ning tulemuseks saadakse jäik ilma keevisõmblusteta 62 mm paksune ukseleht. Ukselehe selline konstruktisoon võimaldab kasutada erinevaid eeltöödeldud või eelnevalt viimistletud teraslehti, mis tagab väiksema töömahu juures konkurentsivõimelisema hinna, kõrgema kvaliteedi ning väga kõrge korrosioonikindluse. Lengi materjalina kasutatakse 1,0 mm paksust teraslehte ning keevisliidete puudumine välimistes lengi osades võimaldab, nagu ka ukselehe puhul, kasutada eeltöödeldud teraslehti, mis omakorda garanteerib kõrge korrosioonikindluse. Selle uksetüübi puhul on kasutatud roostevabast terasest valmistatud neljale kuullaagrile toetuvaid hingesid, mis on nii lengi kui ka lehe külge fikseeritud poltidega. Nii leng kui leht on täidetud kvaliteetse mineraal- ning kivivillaga, tänu sellele on saavutatud kõrge heli- ning soojapidavus – Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudi poolt arvutatud summarse U-arvu väärtuseks on saadud 1,58 W/m2*K, mis garanteerib väikesed soojakaod. Valikus on erinevad lävepakud ning võimalik on lisada ukselehe sisse nii aknaid kui ka ventilatsioonireste. Lukustus ning muud tarvikud lisatakse uksele vastavalt tellija soovile.


Terassileuksed tulekindlusega
Tulekindlusega terasuksi kasutatakse peamiselt tulemüüris (keldrikorruse eraldamiseks, katlaruumis, elektri-kilbiruumis), aga ka muude tuletõkkesektsioonide eralda-miseks. Tulekindluse vajadus ja klass määratakse projektis: „E klassi“ ehk tule levikut takistavaid tooteid kasutatakse peamiselt juhul, kui uks ei asu evakuatsioonitee vahetus läheduses. Doordec OÜ pakub EI15, EI30, EI45 ja EI60 tooteid (number tähise järel näitab minuteid). „EI klassi“ tuletõkke avatäited tagavad lisaks tule leviku tõkestamisele ka tulekahju korral tekkiva soojuskiirguse tõkestamise.
Tulekindlusega terassileuksed valmistatakse 1 mm elektertsingitud teraslehest, mis viimistletakse pulbervärviga. Elektertsingitud terasleht tagab väga kõrge korrosioonikindluse ja tooteid saab paigaldada ka välistingimustesse. Ukselehe üldine paksus on 62 mm, lengi paksus 100 mm, hinged roostevabast terasest, lävepakuga või –pakuta. Ustele on võimalik lisada klaasiava. Lukustus vastavalt ukse otstarbele ja tellija soovile.


Terasprofiiluksed ja seinad
Terasprofiiluksi kasutatakse vahe- või välisustena tootmishoonetes, büroodes, kortermajade peasissekäigu ustena, eramute peaustena jne. Lisaks ustele valmistame ka profiil-klaasseinu ja seinaosasid, milles võivad asuda erinevad avanevad osad (tiib- või lükanduksed, aknad). Eraldi tootegrupi moodustavad külmatõkkega profiilist välisuksed, mille kasutamine on kindlasti vajalik, kui uks asub ilma tuulekojata otse hoone välispiirdes. Terasprofiil toodete tootmisel kasutame peamiselt Rootsi tootja Stalprofil AB profiilisarju. Olenevalt tootest kasutame kas 50 mm terasprofiili või 65 mm vahekihiga terasprofiili. Tooted on viimistletud pulbervärviga, väli- või teistesse kõrge niiskuskoormusega tingimustesse paigaldatavatel ustel kasutatakse värvieelseks kruntimiseks tsinki sisaldavat pulbervärvi. Suuremat osa terasprofiilukse tüüpidest on võimalik valmistada ka happekindlast roostevabast terasesest profiilidest. Kasutuskohtadena eelkõige väga rasked koormustingimused (niiskus, kemikaalid jne), kuid kasutatakse ka disaini elementidena ja välisustena. Roostevaba terase kasutamine välisukse puhul tagab ukse pikaealisuse.


Tule tutvuma ja küsi lisa www.doordec.ee

Опубликовано: 28.06.2012

Вы также можете быть заинтересованы в следующих статьях

ДУБОВАЯ МЕБЕЛЬ – ЦЕННАЯ И НАДЕЖНАЯ

ДУБОВАЯ МЕБЕЛЬ – ЦЕННАЯ И НАДЕЖНАЯ

Дуб с древних времен был известен как старая и ценная древесина. Из него делали все, что должно было быть прочным и долговечным: колеса телеги, военные корабли, бочки с вином и т. Д.
Дуб также высоко ценится в мебельной промышленности. Мебель из дуба чрезвычайно прочная, прочная, с красивым рисунком, неподвластна времени и вписывается в любой интерьер.
Вода также не очень сильно влияет на древесину дуба, но в воде она темнеет, за счет чего становится более прочной, и появляется красивая древесная структура.

Эпоха золота

Эпоха золота

На сегодняшний день одну из главнейших ролей в дизайне интерьера играет медь, которая повлекла за собой такие металлы, как бронза и золото. Последнее смогло завоевать огромную популярность, а потому его можно найти в самых разнообразных частях дома, начиная гостиными и заканчивая ванными комнатами.

Stragendo представляет виды ясеня

Stragendo представляет виды ясеня

В предыдущей статье мы разобрались в чем отличия межу дубом и ясенем, рассмотрели преимущества ясеня. Теперь, логично обсудить виды ясеня. Не будем углубляться в научную плоскость – в подвиды и сорта. Информация из учебника по дендрологии скажет мало нового для неподготовленного читателя и вряд ли полезна при создании интерьера.

смотреть ещё