Статьи и новости

JÄMERÄ maja Luiges

Rõõm on tõdeda, et JÄMERÄ majad muutuvad Eestis aina populaarsemaks. Jätkame JÄMERÄ majade tutvustamisega, seekord tutvustame valmimisjärgus individuaalprojekti Luige külas.
Massiivne, modernstiilis projekteeritud maja idee aluseks on tellija enda projekt, mis sai lõpliku ilme koostöös arhitekt Ene Priimetsaga.
Maja üldpindala 222m2, millest I korrus 177,8m2 ja II k 44,2m2.

Jämerä maja Luiges. Siseviimistlustööd on lõpemas. Jõuludeks plaanib pere sisse kolida. Источник: jamera.ee

Jämerä maja Luiges. Siseviimistlustööd on lõpemas. Jõuludeks plaanib pere sisse kolida. Источник: jamera.ee

 Источник: jamera.ee

Источник: jamera.ee

Selle maja kohta võib julgelt öelda, et "see on hiilgav oma lihtsuses". Sirged arhitektuursed jooned, heledat värvi väliskrohv. Ei midagi liigset, kuid samas on kõike piisavalt ja üldmulje on jalustrabav. Soojapidavas massiivses JÄMERÄ kivimajas on meeldiva sisekliima, madalate küttekulude saavutamisele aitab kaasa ka maasoojusküttesüsteem.

 Источник: jamera.ee

Источник: jamera.ee
1. Välissein
Massiivsed JÄMERÄ poorbetoonist kiviseinad on ainukesed ühekihilised homogeensed, sooja isoleerivad ja samas kandvad seinad turul. JÄMERÄ sein ei vaja lisasoojustust ja aurutõkkekilet, seetõttu on välissein hooldusvaba kogu hoone kasutusaja jooksul. Välisseina plokid laotakse õhukesel peenmördivuugil, mis lisab hoonele veelgi tihedust ja energiatõhusust.

2. Katuslagi
JÄMERÄ poorbetoonist katuslagi annab majale püsiva õhutiheduse kogu maja kasutusaja vältel. Kivist katuslaega JÄMERÄ majad on tõestatult kõige tihedama konstruktsiooniga majad. Poorbetoonist katuslaes ei teki külmasildasid ning soojaisoleeriv poorbetoon vähendab soojustusvilla vajalikku paksust. Poorbetoonist paneele on võimalik paigaldada ka kaldu ehk neid saab edukalt kasutada ka viilkatustega majadel, mida ükski teine paneel ei võimalda. Kivist katuslagi on loomulikult ka tulekindel.
Kivimaja terviklahendus

3. Vahelagi
JÄMERÄ poorbetoonist vahelagi ei kriuksu, summutab heli ja annab majale juurde massiivsust ning tulekindlust. Poorbetoonist vahelagi minimiseerib külmasildade tekkimise võimaluse kuna vahelae materjal on sooja isoleeriv ning moodustab läbimõeldud sõlmlahendusi kasutades ühtse terviku samast materjalist välisseintega.4. Sillused
JÄMERÄ majas kasutakse akna- ja ukseavade sildamiseks tehases valmistatud täpsete mõõtudega ja ruumilise terasarmatuuriga poorbetoonsilluseid.

5. Vaheseinad
JÄMERÄ vaheseinad on olenevalt kasutuskohast eri paksustega ning kandvad ja mittekandvad. JÄMERÄ poorbetoonist vaheseinad sobivad tubade eraldamiseks, tuletsooni eraldamiseks muust hoonest ning märgadesse ruumidesse, kuna ei karda niiskust.

6. Trepid
JÄMERÄ kivitrepp on massiivne, ei kõigu ega nagise. Trepp paigaldatakse juba majakarbi valmimise käigus ja seetõttu ei ole vaja kasutada ajutisi treppe. Trepiastmed võib katta erinevate materjalidega - näiteks laminaatparketiga, kiviplaatidega või täispuiduga.

Facebook

JÄMERÄ on põhjamaisesse kliimasse loodud funktsionaalne ja energiatõhus kivimaja kontseptsioon. Võimaluse on valida tüüpmajade kataloogist või lasta enda jaoks projekteerida sobiva planeeringu ja disainiga maja ning soovi korral tellida koos materjalipaketiga ka majakarbi püstitus. JÄMERÄ terviklahendus omab lisaks headele soojapidavuse näitajatele ka mitmeid teisi, kuid seejuures mitte vähemolulisi eeliseid teiste materjalidega võrreldes. Olulisemad nendest on konstruktsiooni õhutihedus, külmasildade puudumine ning stabiilne sisetemperatuur tänu massiivsele seinale.

Опубликовано: 24.11.2014

Вы также можете быть заинтересованы в следующих статьях

Stragendo представляет виды ясеня

Stragendo представляет виды ясеня

В предыдущей статье мы разобрались в чем отличия межу дубом и ясенем, рассмотрели преимущества ясеня. Теперь, логично обсудить виды ясеня. Не будем углубляться в научную плоскость – в подвиды и сорта. Информация из учебника по дендрологии скажет мало нового для неподготовленного читателя и вряд ли полезна при создании интерьера.

Цельноламельный и сращенный мебельный щит – отличия и преимущества

Цельноламельный и сращенный мебельный щит – отличия и преимущества

Мебельный щит – один из самых распространенных материалов в эпоху DIY. Магазины предлагают широкий выбор мебельного щита. Если с размерами и породами древесины все понятно, то как выбрать тип мебельного щита. Цельноламельный или сращенный? В этом поможет наша мини статья.

смотреть ещё