Articles and news

JÄMERÄ maja Luiges

Rõõm on tõdeda, et JÄMERÄ majad muutuvad Eestis aina populaarsemaks. Jätkame JÄMERÄ majade tutvustamisega, seekord tutvustame valmimisjärgus individuaalprojekti Luige külas.
Massiivne, modernstiilis projekteeritud maja idee aluseks on tellija enda projekt, mis sai lõpliku ilme koostöös arhitekt Ene Priimetsaga.
Maja üldpindala 222m2, millest I korrus 177,8m2 ja II k 44,2m2.

Jämerä maja Luiges. Siseviimistlustööd on lõpemas. Jõuludeks plaanib pere sisse kolida. Source: jamera.ee

Jämerä maja Luiges. Siseviimistlustööd on lõpemas. Jõuludeks plaanib pere sisse kolida. Source: jamera.ee

 Source: jamera.ee

Source: jamera.ee

Selle maja kohta võib julgelt öelda, et "see on hiilgav oma lihtsuses". Sirged arhitektuursed jooned, heledat värvi väliskrohv. Ei midagi liigset, kuid samas on kõike piisavalt ja üldmulje on jalustrabav. Soojapidavas massiivses JÄMERÄ kivimajas on meeldiva sisekliima, madalate küttekulude saavutamisele aitab kaasa ka maasoojusküttesüsteem.

 Source: jamera.ee

Source: jamera.ee
1. Välissein
Massiivsed JÄMERÄ poorbetoonist kiviseinad on ainukesed ühekihilised homogeensed, sooja isoleerivad ja samas kandvad seinad turul. JÄMERÄ sein ei vaja lisasoojustust ja aurutõkkekilet, seetõttu on välissein hooldusvaba kogu hoone kasutusaja jooksul. Välisseina plokid laotakse õhukesel peenmördivuugil, mis lisab hoonele veelgi tihedust ja energiatõhusust.

2. Katuslagi
JÄMERÄ poorbetoonist katuslagi annab majale püsiva õhutiheduse kogu maja kasutusaja vältel. Kivist katuslaega JÄMERÄ majad on tõestatult kõige tihedama konstruktsiooniga majad. Poorbetoonist katuslaes ei teki külmasildasid ning soojaisoleeriv poorbetoon vähendab soojustusvilla vajalikku paksust. Poorbetoonist paneele on võimalik paigaldada ka kaldu ehk neid saab edukalt kasutada ka viilkatustega majadel, mida ükski teine paneel ei võimalda. Kivist katuslagi on loomulikult ka tulekindel.
Kivimaja terviklahendus

3. Vahelagi
JÄMERÄ poorbetoonist vahelagi ei kriuksu, summutab heli ja annab majale juurde massiivsust ning tulekindlust. Poorbetoonist vahelagi minimiseerib külmasildade tekkimise võimaluse kuna vahelae materjal on sooja isoleeriv ning moodustab läbimõeldud sõlmlahendusi kasutades ühtse terviku samast materjalist välisseintega.4. Sillused
JÄMERÄ majas kasutakse akna- ja ukseavade sildamiseks tehases valmistatud täpsete mõõtudega ja ruumilise terasarmatuuriga poorbetoonsilluseid.

5. Vaheseinad
JÄMERÄ vaheseinad on olenevalt kasutuskohast eri paksustega ning kandvad ja mittekandvad. JÄMERÄ poorbetoonist vaheseinad sobivad tubade eraldamiseks, tuletsooni eraldamiseks muust hoonest ning märgadesse ruumidesse, kuna ei karda niiskust.

6. Trepid
JÄMERÄ kivitrepp on massiivne, ei kõigu ega nagise. Trepp paigaldatakse juba majakarbi valmimise käigus ja seetõttu ei ole vaja kasutada ajutisi treppe. Trepiastmed võib katta erinevate materjalidega - näiteks laminaatparketiga, kiviplaatidega või täispuiduga.

Facebook

JÄMERÄ on põhjamaisesse kliimasse loodud funktsionaalne ja energiatõhus kivimaja kontseptsioon. Võimaluse on valida tüüpmajade kataloogist või lasta enda jaoks projekteerida sobiva planeeringu ja disainiga maja ning soovi korral tellida koos materjalipaketiga ka majakarbi püstitus. JÄMERÄ terviklahendus omab lisaks headele soojapidavuse näitajatele ka mitmeid teisi, kuid seejuures mitte vähemolulisi eeliseid teiste materjalidega võrreldes. Olulisemad nendest on konstruktsiooni õhutihedus, külmasildade puudumine ning stabiilne sisetemperatuur tänu massiivsele seinale.

Submitted: 24.11.2014

You may also be interested in the following articles

This New Advertising Agency Office Design in New York Puts Work Before Play

This New Advertising Agency Office Design in New York Puts Work Before Play

The new advertising agency office design for Wieden+Kennedy New York takes the “playground” tone down a notch only to focus on work-related necessities without forgetting aesthetics. Well known for their work with Nike, Wieden+Kennedy New York’s offices were recently updated to suit their employees’ and company’s needs. The agency’s new 50,000 square feet New York offices flaunt a rounded walnut-clad staircase connecting two of the three floors.

How to distinguish different stretch ceiling manufacturers and installers

How to distinguish different stretch ceiling manufacturers and installers

Lately in Europe there has been a large growth of different stretch ceilings manufacturers and installers, so we decided to analyse how to distinguish them from each other. Researching the web, all manufacturers and installers seem to have similar prices and quality, so it may be difficult to tell the difference between them. There are a lot of stretch ceiling providers, but the product itself is quite new for many countries and there isn´t a lot of information available.

click to see all