Articles and news

Maja katust peab kontrollima ja hooldama kevadel ja sugisel!


Katus peab kaitsma maja kogu selle eluaja jooksul. Õige materjali valik ja professionaalne paigaldus on küll esmatähtsad, kuid selleks, et katuse pikaealisus oleks garanteeritud, tuleb katust hooldada ja puhastada ka pärast ehitamist!

Õige ja korrapärane hooldus ja puhastamine pikendavad katuse eluiga kümneid aastaid!

Et tagada katuste pikk eluiga, tuleb katuseid kontrollida ja vajadusel hooldada vähemalt kaks korda aastas: kevadel peale lume sulamist ja sügisel enne külmade tulekut!

Mida tuleb jälgida ja kontrollida?

- Oluline on kontrollida, et katusekate ja erinevad katuse elemendid ei oleks lahti. Lahti tulnud kohad tuleb uuesti kinnitada!

- Selgitada välja võimalikud katuse mehaanilised vigastused (torkeaugud, keevisõmbluste ja materjalide rebendid, katuse või hoone vajumisest tekkinud vigastused).

- Tuvastada kattematerjali alla või vahele tekkinud auru- või veekotid.

- Veenduda, et vihmavesi voolaks katuselt korralikult ära, et vihmavee äravoolusüsteem ei oleks umbes.

- Kontrollida ja vajadusel hooldada käigurajad, katuseaknad, katuseluugid, turvapollarid, läbiviigud, parapetid, räästad, varikatused ja muud katusega seotud elemendid.

Tuleb jälgida katusematerjalide, toodete vananemist. Vananenud ja oma otstarvet mitte täitvad materjalid ning tooted tuleb välja vahetada!


Kuidas saame katuse eluiga oluliselt pikendada?

- Lihtsa katusepesu saab teha survepesuri ja pehme harja abil. Kindlasti tuleb kord aastas puhastada vihmaveerennid, sest sinna võib olla kogunenud suisa sadades kilodes prahti, mis lõpuks rennid lõhub!

- Survepesuri kasutamisel tuleb olla ettevaatlik, et mitte katuse pinda ja värvkatet kahjustada. Töid tuleb teostada üsnagi madala survega (kuni 50 bari)

- Suurema mustuse korral võib kasutada ka erinevaid ökoloogilisi leotusaineid, mis tuleb pritsiga enne survepesu peale kanda. Pärast survepesu võiks kanda katusele ka sambla septikut, mis takistab sambla teket. Sambla septik on jaemüügis olemas.

Oluline on jälgida ka katuse värvkatte seisukorda ning vajadusel lasta seda värskendada, sest see kaitseb katust meie ilmastikuolude ja UV-kiirte eest!


Ettevaatust!

Plekk-katused on kergemini puhastatavad kuid pesu tehes muutuvad nad väga libedaks. Seal ringi liikudes tuleb olla väga ettevaatlik!

Plekk-katusel ringi liikudes on tõenäosus selle pinda kahjustada oluliselt väiksem kui kivikatuste puhul!


Kivikatuste hooldamisel voiks kasutada tõstuki abi, et katuse pinda mitte lõhkuda, sest aja möödudes võivad sealsed kivid muutuda väga rabedaks ning nende lagunemine toob kaasa paraja peavalu.

Ka kivikatuseid pese eelkõige survepesu meetodil ning pesuaineid kasuta vaid äärmisel vajadusel!Edukat tegutsemist!

Submitted: 16.03.2021

Eesti Vanavara

Phone:
5697 9164; suomi (+358) 46 585 1374
E-mail:
Message not sent. Fill in all fields.

You may also be interested in the following articles

This New Advertising Agency Office Design in New York Puts Work Before Play

This New Advertising Agency Office Design in New York Puts Work Before Play

The new advertising agency office design for Wieden+Kennedy New York takes the “playground” tone down a notch only to focus on work-related necessities without forgetting aesthetics. Well known for their work with Nike, Wieden+Kennedy New York’s offices were recently updated to suit their employees’ and company’s needs. The agency’s new 50,000 square feet New York offices flaunt a rounded walnut-clad staircase connecting two of the three floors.

How to distinguish different stretch ceiling manufacturers and installers

How to distinguish different stretch ceiling manufacturers and installers

Lately in Europe there has been a large growth of different stretch ceilings manufacturers and installers, so we decided to analyse how to distinguish them from each other. Researching the web, all manufacturers and installers seem to have similar prices and quality, so it may be difficult to tell the difference between them. There are a lot of stretch ceiling providers, but the product itself is quite new for many countries and there isn´t a lot of information available.

click to see all