Artikkelit ja uutiset

Talvised müüritööd

AEROC plokkide talvise paigalduse reeglid on põhimõtteliselt samad, mis teistelgi ehitusplokkidel.

Madalatel temperatuuridel alla +5ºC tuleb müüriladumisel kasutada spetsiaalseid külmalisanditega kuivsegusid, arvestada tuleb valmis segude lühema kasutusajaga ning täiendavalt tuleb soojendada paigaldatavate plokkide kokkuliimitavaid pindu ja kaitsta laotavat müüritist tuule ning sademete eest. AEROC plokkidest seinu ei soovitata laduda -10ºC madalamatel temperatuuridel.

Talvised AEROC liimsegud

Tavalised AEROC liimsegud sobivad kasutamiseks temperatuuril üle +5°C. Kui õhutemperatuur langeb madalamale, peab kasutama talviseid liimsegusid. Nendele segudele on lisatud sobivad külmalisandid, mis tagavad liimi kivistumise ka madalamatel temperatuuridel. Talvised liimsegud sobivad kasutamiseks kuni temperatuurini -10°C ja segukotid on tähistatud vastava erimärgistusega (lumehelbeke).

Segu valmistamine

* võimalusel hoida liimikotte soojas köetavas ruumis;
* kasutada sooja vett (soovitavalt 20-40°C, max. 60°C) ja segada liimi soojas ruumis;
* valmis segu temperatuur peab ületama +10°C;
* eelsoojendatud segu kasutusaeg on 30 minutit;
Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et soojema veega valmistatud segu kasutusaeg on lühem, sest kõrgemal temperatuuril kivistub segu kiiremini. Tahkestuva liimsegu töödeldavuse parandamiseks ei tohi hiljem lisada vett. Liigselt alajahtunud segu temperatuuri tõstmiseks võib segada seda värskelt segatud sooja seguga. Tuleb vältida segu kiiret jahtumist nii segunõus kui ka müüril, mis eeldab tööpiirkonna maksimaalselt kaitsmist tuule eest. Samuti aeglustab jahtumist segunõu mähkimine isolatsioonimaterjali sisse.

Külmumisvastase lisandiga segu valmistamine

Lubatud on ka talvise segu valmistamine tavalisest AEROC liimsegust Sakreti AF külmalisandi abil. AF külmalisandit tuleb segule lisada 200-250 ml 25kg AEROC liimsegu koti kohta. Esmalt tuleb segu valmistada sooja veega ja seejärel lisada külmalisand ning segu veelkord hoolikalt läbi segada.

 Alkuperä: www.aeroc.ee

Alkuperä: www.aeroc.ee


Müüri ladumine* müüritöödel kasutatavad AEROC plokid ega vuugiarmatuur ei tohi olla jäätunud, lumised ega märjad;

* plokid tuleks eelsoojendada vähemalt temperatuurini +1°C, vaid kuivad eelsoojendatud plokid tagavad vajaliku nakke (imamisvõime);

* müüritisele kantud segu avatud aeg on maksimaalselt 5 minutit;

* enne ja pärast kasutamist hoida liimkelku soojas vees, isoleerida liimsegu valmistamise nõud ja võimalusel kaitsta töökoht tuulte eest;

AEROC plokid, liimikotid ja vuugiarmatuurid peavad ladustamisel olema kaitstud sademete ja tuule eest, kindlasti peab sademete eest kaitsma laotava müüritise horisontaalpindu. Temperatuuridel alla 0°C tuleb soojendada paigaldatavate plokkide kokkuliimitavaid horisontaalpindu enne segu pinnale kandmist kiirgurite või puhuritega või leeklambiga. Müüritisele kantud segu võib olla avatud maksimaalselt 5 minutit, soovitavalt veelgi vähem aega.


Külmakahjustuste vältimine

Külmakahjustused tekivad juhul kui ehitusplokid on täielikult läbivettinud ja külmuvad ning sulavad korduvalt. AEROC plokkidel on tagatud külmakindlus 35 – 50 külmumistsüklit. Kuiv plokk ei karda korduvaid pluss- ja miinustemperatuuride vahetusi, seetõttu on külmakahjustuste vältimisel üks peamine eesmärk - tuleb ära hoida plokkide läbivettimine talvise ehitamise ajal.

* Ehitusplatsil ladustatud plokkide, laotud müüritiste ja AEROC paneelide horisontaalpindu tuleb kaitsta otseste sademete eest, s.t. need tuleb sajuste ilmadega korralikult kilega või muu vett pidava materjaliga kinni katta.
* Vahelagedelt tuleb sinna kogunenud lumi enne sulaperioodi ära koristada selleks, et vältida laotud seinte alumiste plokiridade läbivettimist sulaveega.
* Lumi ise ei ole plokkidele kahjulik, aga lume sulamisel tekkiv vesi ei tohi valguda plokkseina sisse.
* Kinnises majakarbis tuleb sisetööde käigus jälgida, et hoones oleks tagatud piisav õhuvahetus ja ehitusaegne niiskus ei kondenseeruks akende sisepindadele ega külmadele betoonpindadele. Sisepindadel väljakondenseerunud niiskus ei tohi valguda plokkseina sisse.

Ülaltoodud lihtsate reeglite järgimine ei nõua ehitajalt suurt pingutust ja korralikul talviste ehitustööde läbiviimsel ei saa AEROC tooted mitte ühtegi läbivettinud olekus külmumistsüklit.AEROC JÄMERÄ AS, Väike-Männiku 3, Tallinn
tel: 6799 080,
faks: 6799 081,
e-mail: aeroc(ä)aeroc.ee
Poorbetoonist AEROC ehitusplokid, sillused, vaheseinaplaadid, kuivsegud.
JÄMERÄ majaprojektid - energiasäästlike kivist eramute terviklahendused.

Facebook
www.aeroc.ee

Lisätty: 01.01.2015

Sinua voi kiinnostaa myös seuraavat artikkelit

katso lisää