Säästva Renoveerimise Infokeskus

Sähköposti:
Täytä kaikki kentät.

Säästva Renoveerimise Infokeskus / Esittely

Säästävän korjausrakentamisen tietokeskus (Säästva Renoveerimise Infokeskus) avattiin Eesti Muinsuskaitse Seltsin suojeluksessa Tallinnan Kultuuriväärtuste Ametin tuella Tallinnassa vuonna 2001.

SRIK-in tarkoitukseksi tuli edistää perinteisten rakennusten arvostamista ja niiden säilyttämistä sekä koota ja edistää tietämystä ja ymmärrystä siitä, miksi ja milloin asettaa etusijalle olemassa olevan rakennuksen tai sen osien säilyttäminen ja korjaaminen purkamiselle tai vaihtamiselle.

Säästävän korjausrakentamisen tietokeskus on paikka, mistä saa neuvoja, kuinka uudistaa vanha rakennus mahdollisimman eheästi, tyyli- ja materiaaliuskollisesti.
Säästävä korjausrakentaminen on määritelty rakennusten ajanmukaistamiseksi, jossa otetaan huomioon niin vanhojen rakennusten historia, ympäristön säästyminen ja terveys kuin myös taloudellinen tarkoituksenmukaisuus.

SRIK-in toimintamuodot:

1. Koulutusten ja konsultaatioiden järjestäminen ennen kaikkea vanhojen rakennusten omistajille ja vanhoista rakennuksista kiinnostuneille;
2. Vanhojen rakennusten entisöijien kokoaminen ja heidän ammattityönsä auttaminen;
3. Vanhojen rakennusmateriaalien uudelleenkäytön edistäminen www.materialid.net ;
4. Suositeltavien entisöintivälineiden ja – materiaalien tekeminen tunnetuksi ja levittäminen.