Säästva Renoveerimise Infokeskus

E-mail:
Kirja saatmine ebaõnnestus. Täitke kõik väljad.

Säästva Renoveerimise Infokeskus / Tutvustus

Säästev renoveerimine – kaasaegne suhtumine vanasse majja.

Säästev renoveerimine on suhteliselt uus mõiste, mis tuli kasutusele võtta kui selgus, et ei ole selget vastet selle tegevuse tarvis, millega tegelesime.
Tegelesime aga ühe üle saja aasta vana ning totaalselt käestlastud puumaja korrastamisega ja kaasaegseks töökeskkonnaks kujundamisega. Ilma kaasajastamata on teatavasti sada aastat vanas majas tänapäeva linnatingimustes väga keerukas
tegutseda. Küsimus on kuidas me vana maja uuenduskuuri läbi viime, kas tahame kõik vana ära
visata ja uue ja standardsega asendada või suudame vanas majas olemasolevat ehedust ja unikaalsust säilitada, seda korrastada ja uuesti kasutada. Vanus kui vana puumaja tehniline nõrkus saab niimoodi pööratud hoopiski selle tugevuseks. Läheneme asjale niimoodi, et vanad originaalsed detailid ja materjalid on unikaalsed, ehedad ja nende õige korrastamine ja eksponeerimine vaid kaunistab vana maja.
Seega säästva renoveerimise mõiste kasutuselevõtuga oli aastal 1999 tegu uue hinnangu andmisega vanade majade ja eelkõige lihtsate vanade puumajade korrastamisele. Restaureerimisest võis rääkida detailide korrastamisel, kuid maja kohta tervikuna oli tegu säästva renoveerimisega.
Enne kui asuda tehniliste lahenduste juurde tuleks aru saada, et kõige aluseks on mõtteviisi paika panemine. Arusaamine, mille järgi vana maja on tülikas, kallis, kulukas ja äraviskamisele kuuluv tuleks ja võiks sageli asendada hoopis kaasaegsema mõtteviisiga. Nimelt, et vana on unikaalne, sageli käsitööna valitud looduslikest materjalidest ehitatud ja ökoloogiliste materjalide tänapäevaseks kasutamiseks igati sobilik keskkond.

Teiseks tuleks vana olemasolevat materjali vaadelda kui juba kohal olemasolevat, mille lammutamisele ja eemaldamisele mõtlemise asemel püüdkem kõigepealt leida võimalusi olemasoleva korrastamiseks või taaskasutamiseks.

Vana maja ei olegi tarvis alati totaalselt muuta, vaid kõrvaldada tuleb ajaga ilmnenud selged puudused, parandada hooldamatuse ja kulumise läbi tekkinud vead ja võttagi vana maja kui teistmoodi ja unikaalset keskkonda, mida tasub väärtustada.

Muidugi on vana maja puhul palju probleeme ja mitte iga maja pole võimalik päästa. Ebamäärasus remonditööde planeerimisel ja ehitustööde teostuse järelvalvel on ehk kõige suuremad takistused, lisaks ka kinnisvaraarenduse surve krundi maksimaalseks ärakasutamiseks.

Säästev renoveerimine kui meetod on üha laiemalt kasutusel ja selle läbi on oma olemuse ja eripära säilitamas paljud hooned Eestis.


Säästvaid lahendusi ja materjale pakkuda on oma eesmärgiks seatud nii Säästva renoveerimise infokeskuses (SRIK) kui selle juures tegutsevas kaupluses Majatohter. Viimases on eesmärgiks pakkuda selliseid materjale ja tööriistu, mida on sobiv ja soovituslik kasutada vanade majade korrastamsel ja milliseid ei ole alati nii kergesti võimalik saada tavalistes moodsates ehitusmaterjalide kauplustes. Eeltoodu ei ole toodud moodsate materjalide alavääristamiseks vaid püüame oma tagasihoidliku tegevusega aidata kaasa traditsiooniliste ja looduslike alternatiivide kasutamisele, et muuta meie elukeskkonda mitmekesisemaks, huvitavamaks, kindlasti tervislikumaks ja luua vanadele hoonetele rohkem võimalusi enda tugevusi säilitades ja kasvatades jääda püsima tänapäeva karmis konkurentsis.