Eesti Arhitektuurikeskus

E-mail:
Kirja saatmine ebaõnnestus. Täitke kõik väljad.

Eesti Arhitektuurikeskus / Tutvustus

Mais 2014 kolime Arhitektuurikatlasse Põhja

Eesti Arhitektuurikeskus loodi 2008. aastal ArhitektuuriAasta lõpus Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Kunstiakadeemia poolt.

Eesti Arhitektuurikeskus (EAK) keskendub oma tegevustes eesti nüüdisarhitektuurile ja selle tulevikule.

Keskuse missiooniks on kaasaegse Eesti arhitektuuri ja linnaehituse edendamine ja arendamine, arhitektuurialase teadlikkuse kasvatamine, arhitektuuriinfo kogumine, vahetamine, vahendamine ja levitamine kodu- ja välismaal. EAK eesmärk on integreerida teadmine ja kompetents arhitektuurist ühiskonna teiste valdkondadega, aidates kaasa arhitektuuriga seotud valdkondade arengule ning uuendustele.

EAK loojate sooviks on ületada piire nii sotsiaalses kui kultuurilises mõttes, et jõuda erineva publikuni, tegutsedes mitmetel tasanditel: nii üksikisiku, ühenduste, riiklikul, regionaalsel, rahvuslikul kui globaalsel tasandil. Arhitektuurikeskusest saab üks Eesti arhitektuuripoliitikat elluviivatest institutsioonidest.

EAK soovib teha aktiivset ja tulemuslikku koostööd teiste samalaadsete keskustega maailmas, Tallinna linnaga, erinevate ministeeriumite, samuti eraettevõtjate ja omavalitsustega sünteesimaks teavet ja erinevaid püüdlusi meie avaliku ruumi mõtestamisel ja loomisel.

ARHITEKTUURIKESKUSE KOOLITUSED
Arhitektuurikeskuse üks tegevusvaldkondi on koolitused, mis on mõeldud nii arhitektuurivaldkonna ettevõtetele kui laiemale avalikkusele.

ARHITEKTUURI TÖÖTOAD LASTELE JA NOORTELE
Arhitektuuri töötubade sari on huviklubi arhitektuurist, ruumist ja linnast huvitatud lastele ja noortele.
Vaata lisaks: www.arhitektuurikool.ee

ARHITEKTIÕPE EESTI KUNSTIAKADEEMIAS
Eesti Kunstiakadeemia (EKA) arhitektuuriteaduskonna Arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna arhitektiõpe on 5-aastane vaheastmeteta magistritaseme õppekava. Magistritöö kaitsnule omistatakse arhitektuuri eriala kutsemagistri kraad. Eelnevalt Tallinna Tehnikakõrgkooli rakendusarhitektuuri eriala lõpetanud EKA tudengid profileeruvad läbi 2-aastase EKA kursuse samuti arhitektuuri eriala kutsemagistriteks.

EKSKURSIOONID
Eesti Arhitektuurikeskus pakub arhitektuurialaseid ekskursioone erialaste giidide juhendamisel erinevates keeltes.
Tutvustamaks Eesti moodsat arhitektuuri viib Eesti Arhitektuurikeskus Tallinnas läbi arhitektuurekskursioone. Meie ekskursioonid tutvustavad nii moodsat kui ka ajaloolist arhitektuuri. Ekskursioone viime läbi minimaalselt 5 inimesega grupile.

JALUTUSKÄIGUD
Eesti Arhitektuurikeskus kutsub kõiki taas jalutuskäikudele Tallinna arhitektuuri uurima! Esmaspäeviti, maist kuni septembrini, tutvustavad giidid Mihkel Karu ja Kaur Sarv Tallinna arhitektuurimaastiku põnevamaid objekte.
Iga retk on inspireeritud konkreetsest teemast – alustame 5. mail jalutuskäiguga Nõmme funktsionalistlike villade juurde, suve jooksul võtame ette nii uuselamud Kadrioru miljööväärtuslikus piirkonnas kui Tallinna saatkonnahooned. Samuti otsime üles pealinna huvitavaimad stalinistliku arhitektuuri näited ja kiikame Kopli poolsaare põnevamaid asumeid. Pirital asuvaid 20. sajandi arhitektuuri pärle läheme vaatama aga koguni jalgratastel.