Eesti Disainikeskus

E-mail:
Kirja saatmine ebaõnnestus. Täitke kõik väljad.

Eesti Disainikeskus / Tutvustus

Eesti Disainikeskus on disainivaldkonna edendaja, disainialase info, teadmiste ja oskuste koguja ning vahendaja. Keskus tegutseb Eesti ettevõtluses ja avalikus sektoris disaini rolli suurendamise nimel, viies ellu praktilisi programme ja koolitusi.

Eesmärgiks on teha disain nähtavaks, teadvustada disaini kui lisandväärtuse andjat ning luua disaini arenguks inspireeriv, innovaatiline ja koostööle suunatud keskkond.

Disainiblogi