Equilibre

E-mail:
Kirja saatmine ebaõnnestus. Täitke kõik väljad.

Equilibre / Tutvustus

PEAEESMÄRK – arendada eneseteadvuse kasvu
läbi loodustunnetuse ja -keskkonna.

PEAMISED TEGEVUSALAD
• Ratsutamisteraapia (psühhosotsiaalne suund -
Equine Assisted Growth and Learning)
• Ökoloogilise elukeskkonna rajamise alane nõustamine
• Erinevad koolitusprojektid, heategevusprojektid

… on asutatud 2007.a detsembris mõttega luua Kesk-Eestisse koht kõigile neile, kes soovivad kogeda vahetut suhtlemist iseenesega ja seda looduse ning loomade kaasabil.

Plaanis on rajada koolituskeskus, retriidimajakesed ning nende
ümber vaiksed metsarajad, puude alleed ja labürindid. Kõikide hoonete projekteerimisel lähtutakse ökoloogilise ehituse ja säästva arengu printsiipidest. Peamisteks ehitus- ja viimistlusmaterjalideks on Eestis traditsioonilised puit, põhk,
savi ja lubi. Kogu rajatav kompleks püüdleb oma majandamises
looduslähedase ja jätkusuutliku elukeskkonna mudeli poole.
Koolituskeskus saab olema koht, kus inimese hing leiab tasakaalu (lad.k. aequilibrium, aequilibris- tasakaalus olema), loodusetunnetus häälestamist ning teadmistejanu kustutamist.

Ühingu asutajad on seotud OÜ Avaja joogakeskusega, mis on
tegutsenud aastast 2003 Tallinna vanalinnas ning pakkunud
inimestele võimalust avaneda eneseotsimise teel. Paljud tulevikuprojektid saavad olema heategevuslikud ning nende elluviimises püüame kaasata kohalikke inimesi ja ettevõtteid.

Equilibre on seotud järgmiste tegevusaladega