G4s Eesti

E-mail:
Kirja saatmine ebaõnnestus. Täitke kõik väljad.

G4s Eesti / Tutvustus

Koduvalve
Paraku teab igaüks kedagi, kelle koju on sisse murtud. Sant tunne! Kõik on äkki läinud: tundeväärtusega asjakesed, argisem kraam - ja mis kõige hullem! - turvatunne.
Eestis on korterivarguste arv kasvanud pehmelt öeldes üle mõistuse – 21 korterivargust päevas! Statistika andmeil proovitakse valvatavasse koju väga harva sisse murda. Kui turvafirmad valvavad vaid pisut üle 2% eluruumidest, siis milleks peaks varas riskima vahele jäämisega.

Videovalve
G4S on välja töötanud täiesti uue videovalve toote erakliendile. Tegemist on lihtsa ning töökindla videovalvesüsteemiga, mille soetamiseks pole vaja enam suuri investeeringuid teha. Välja töötatud toode sobib suurepäraselt just eramu omanikele.

Kodukindlustus<7b>
Kodukindlustus on koguriskikindlustuse pakett, mis on väljatöötatud koostöös Seesam Kindlustusega spetsiaalselt G4Si klientuuri vajadusi arvestades. Koduvalve ja Kodukindlustus koos vähendavad oluliselt Teie kodu ja koduse vara turvalisuse riske.

Autovalve
Ülemaailmse asukohamääramise süsteemi GPS põhist Autovalvet pakub G4S koostöös EMT-ga.
Teenuse osutamise eelduseks on MobiKIT II GPS kontrolleri olemasolu sõidukis.

Autovalve teenusesse kuuluvad:
1. Sõiduki valve
Sissetungi või ärandamiskatse korral jõuab häireteade koos sõiduki asukoha koordinaatidega momentaanselt G4S juhtimiskeskusse. Kui sinuga ei õnnestu 3 minuti jooksul ühendust saada, sõidab sündmuskohale lähim patrullekipaaž.

2. Paanikanupp sõidukis
Nupu vajutamisel saadab G4Si juhtimiskeskus kohe appi sulle lähima patrullekipaaži. Vajadusel kaasatakse ka politsei, auto- või kiirabi. Nõnda on hädaolukorras kaitstud nii inimesed kui ka sinu sõiduk.

3. Sõiduki asukohapäring
Oma sõiduki asukoha saab teada helistades G4Si juhtimiskeskusse. Operaator identifitseerib su salasõna abil ning teeb asukohapäringu.

Kuller
Kuller toimetab sinu dokumendid, kirjad ja pisipakid turvaliselt kohale kõikjal Eestis. Õigeaegselt ja korrektselt.
OPERATIIVNE – saadetis liigub kiiresti
TURVALINE – saadetis on kindlustatud*
PAINDLIK – saatmine ja kätte toimetamine vastavalt kliendi vajadusele
MUGAV – saadetis liigub „ukselt-uksele”
JÄLGITAV - saadetise kättetoimetamine fikseeritakse kirjalikult

* Kõik veosed on kindlustatud ning meie süül hävinenud või riknenud saadetis hüvitatakse tellijale. Tellija omavastutuse määr on null.

Patrullteenus
Patrullteenus seisneb G4Si patrullekipaažide korrapärastes kontrollreidides valvatavale objektile. Reidi käigus kontrollivad turvatöötajad valvatava objekti seisundit. Peale iga kontrollreidi fikseeritakse vastavas aktis valvatava objekti olukord.
Juhul kui objektile on tekitatud kahju või eksisteerib oht kahju tekkimiseks, teavitavad turvatöötajad G4Si valvekeskust ja alustavad objekti pidevat valvamist. Koheselt informeeritakse vara omanikku ning vajadusel politseid ja Päästeametit. Turvatöötajad ei lahku sündmuskohalt enne vara omaniku saabumist.

Tulekustuti
Varas jätab varna seina, kuid tuli ei jäta sedagi. Mõtle sellele rahvatarkusele…
Eestis on populaarne tulekahjude ennetamisvahend suitsuandur. Siiski on sellest kasulikust seadmest vähe abi, kui tuli juba lahti. Seepärast peaks igas kodus käepärast olema ka esmased tulekustutusvahendid. Parim neist on pulbertulekustuti.