KÜSI NÕU SISEKUJUNDAJALT

Tere! Vajan koolitöös abi siskujundust puudutava seadusandlusevaldkonnas! Ainult 2 küsimust! =)

Palun abi! 25.11.2010 13:43

kas see punkt käib ka sisekujundaja kui sisekujunduse projekteerija kohta?
§ 41. Ettevõtja tegutsemine ehitusalal

(1) Isikul on lubatud ehitada, projekteerida, teha ehitusuuringuid, omanikujärelevalvet, ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiise ning tegeleda ehitusjuhtimisega, kui ta on ettevõtja äriseadustiku tähenduses ning tal on:
1) majandustegevuse registri (edaspidi register) registreering ja
2) vastavasisuline õigussuhe käesoleva seaduse §-s 47 nimetatud pädeva isikuga (edaspidi vastutav spetsialist) või peab füüsilisest isikust ettevõtja ise olema pädev tegutsema vastutava spetsialistina.

Ettevõtja, kes soovib ehitada, projekteerida, teha ehitusuuringuid, omanikujärelevalvet, hoonete energiaauditeid ning ehitusprojektide või ehitiste ekspertiise, väljastada hoonete energiamärgiseid või tegeleda ehitusjuhtimisega (edaspidi ettevõtja), esitab registrile registreerimistaotluse. Registreerimistaotluses peavad sisalduma:
1) ettevõtja nimi, registrikood ja vastava registri nimi, aadress ning muud kontaktandmed;
2) käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevusala, millel soovitakse tegutseda, ja selle täpne liigitus; JNE

Ja kas need on otseselt ka sisekujunduse projekteerija kohustused- ka see viimane punkt?


§ 49. Projekteerimisettevõtja kohustused

Projekteerimisettevõtja on kohustatud:
1) koostama nõuetele vastava ehitusprojekti;
2) tagama ehitusprojekti vastavuse lähteandmetele;
3) koostama nõuetele vastava ehitise mõõdistusprojekti;
4) säilitama täies ulatuses kõik tema koostatud ehitusprojektid ja ehitiste mõõdistusprojektid ning nende koostamise lähteandmed vähemalt seitse aastat või arhiiviseaduses sätestatud korras arhiivi üleandmiseni.

Ette tänades!

Tsiteeri

Pilery 27.11.2010 15:53

Tere!

Teie küsimus on väga spetsiifiline ja tundub, et mitte sisekujunduse vaid pigem arhitektide, sisearhitektide, ehitusettevõtete ja muu sellisesse valdkonda kuuluv. Kindlasti ei tee sisekujundaja ehitusuuringuid, omanikujärelvalvet ega tegele ehitusjuhtimisega. Mis puudutab 4-ndat, viimast küsimust, siis ka seal on nõue ehitusprojektide ja ehitiste mõõdistusprojektide kohta (mitte sisekujundusprojekti andmete kohta). Soovitan pöörduda Eesti Sisearhitektide Liidu kodulehele http://www.esl.ee/ ja küsida nõu sealsest foorumist.

Loodan, et vastusest on abi.
Pilery

Tsiteeri

Soovin e-mailile teadet, kui sellele teemale vastatakse.

Lisa pilte

Sisustusweb ei vastuta foorumisse lisatud postituste ega nende sisu, samuti postituste kaudu kättesaadavaks tehtud internetilehtede sisu eest. Sisustusweb jätab endale õiguse kustutada postitused, mis on teemavälised, kirjutatud teise isiku nimel, solvavad, labased, vaenu õhutavad, ebaseaduslikule tegevusele üles kutsuvad või muudele headele tavadele mitte vastavad.