Artiklid ja uudised

Alpi kattevineeri kasutamine - soovitused spetsialistile

Spoonimine
ALPI kattevineeri paigaldamine tööstuses toimub sarnaselt naturaalse kattevineeri paigaldamisele,
kuid mõned pisidetailid erinevad. Järgnevalt mõned soovitused:
Kuna ALPI kattevineeri lehed on defekti vabad, ühte tooni ja ühesuguse tekstuuriga ning lehed on
suurte mõõtmetega on kattevineeri väljatuleku protsent tunduvalt suurem ning spoonimise kiirus
tunduvalt suurem.
Soovitatakse kattevineeri mitte pöörata vastupidiselt traditsioonilise naturaalsele puidu spoonimisel,
vaid liimida alati siledat külge s.o. kattevineeri aluskülge, kui see on võimalik. Parimad tulemused
saavutatakse kui pressitakse 100-105 °C juures survega 3-4 kg/cm² . Kui eelistate sellist
temperatuuri ja survet madalamale temperatuurile, siis suureneb liimis sisalduva vee aurustamine ja
seega jääb vähem niiskust vineerpaneelile.
Kui paigaldate kattevineeri (Alpilignum), siis kogu kasutatav liim, mida võib olla kuni 160g/m²
kohta, peab olema ühtlaselt värvunud ja sama toonivarjundiga kui lõplikult viimistletud toode.
Seega kogu sissetungiv liim on sama värvi ja ei riku pinda. Ei ole soovitav (tumeda varjundiga
puitude puhul nagu roosipuu või eebenipuu) kasutada musta värvi, sest isegi kui värvi kasutada
ülemäära, ei saavuta kunagi pärast lihvimist korralikku tulemust, sest läbi pooride imbunud liim on
alati omandanud halli värvi. Kui aga must asendada liimis mahulises vahekorras punasega, näiteks
3osa musta 2 osa punasega, saab liim palju sügavama tooni.
Vastupidiselt sellele, kui spoonitakse looduslikku mitte poorse puiduga, on kattevineeri
(Alpilignum) kasutamisel oluline lasta liimil kergelt sisse tungida (korralikult värvunud liimil),
nii, et ta sulgeks kõik avatud poorid ja “täidaks” kattevineeri ja pooridest ei jääks pärast korralikku
lihvimist jälgegi.
Kõige ilmsemad selle meetodi eelised on:
a) tugeva lihvimise korral ei jää valge aluspaneel (läbi kattevineeri) märgatavaks.
b) juhul kui spoonitakse väga poorse puiduga, eriti kroonlõigete kujundamisel, kui suurt liimi hulka
on raske kasutada, on oluline, et liim täidab puidu poorid vähemalt 0,3 kuni 0,4mm sügavuselt.
Lihvimisel eemaldub kattevineeri keskmiselt 0,2mm, ja allesjäänud vineeril on korralikult täidetud
poorid.

Viimistlemine
Kattevineeri (Alpilignum) võib viimistleda kõigi turul saada olevate vahenditega. Asi, millele
me tahame tähelepanu pöörata, on niiskuse sisalduse aste paneelis viimistlemise ajal. Kui niiskuse
sisaldus on suurem kui 12%, siis tekib nn. “hõbetumis” oht. Tingitud on see veeauru olemasolust
samal ajal kui viimistlusmaterjal kuivab. See takistab viimistlusmaterjali vajumist pooride alumisse
ossa ja põhjustab nn. “valgeid kristalle”. Et sellist nähtust vältida, on hädavajalik lasta paneelidel
korralikult kuivada. Kattevineer (Alpilignum) peab olema täielikult kuiv enne viimistlemist.
ALPI kattevineer ei sisalda mingeid kemikaale, mis takistaks viimistlemist või pidurdaks kuivamist,
kuid kuna poorid on sügavad, imbub viimistlusmaterjal nendesse aeglaselt. Seetõttu on väga
tavaline ülemäära paks lakikiht, mis on kehvasti poore täitnud ja mille otsas oleks nagu valged
kristallid.
Kui kardate, et kasutate vale viimistlusmaterjali, siis soovitame ettevaatusabinõuna rääkida
varustajaga, kes teile viimistlusmaterjale hangib. Tehke kindlaks, et kasutate üht kõige
vedelamat/õhemat lakki, mis annab korraliku viimistluse.
Kattevineeri(Alpilignum) võib viimistleda nii koos kõvendajaga kui ka ilma selleta, sest ALPI
kattevineer ei sisalda mingeid aineid, mis takistaksid lakkide kleepumist.
a)Kui kasutate kõvendajat, siis polüuretaan on parim, sest ta tungib täielikult pooridesse ja kleepub
iga pinnaga.
b)Kui viimistlete ilma kõvendajata (krundiks on polüester, ultraviolett kiirguse eest kaitsja, nitraat
või happeline katalüsaator), siis veenduge, et krunt tungib korralikult läbi pooride. See takistab
valgete laikude ilmumist.
Enne laiaulatusliku tootmise alustamist soovitame katsetada erinevate vineerpaneelide peal, kas
viimistlemise meetod, mida kavatsetakse rakendada kattevineeri viimistlemiseks, on ikka kõige
sobivam ALPI kattevineeri jaoks.

Sisestatud: 17.12.2009