Artiklid ja uudised

Energiasäästlik aken ja akna energiamärgistus

Kalesi on välja töötanud lihtsa akende energiamärgistuse süsteemi. Lisaks soojusjuhtivusele võtab see arvesse ka päikesefaktori mõju.

VÄGA HEA PÄIKESEFAKTOR + VÄGA HEA SOOJUSISOLATSIOON = ENERGISÄÄSTLIK AKEN

PÄIKESEFAKTORI TÄHENDUS?
Mida suurem on aknaklaasi päikesefaktor (PF), seda rohkem läbib klaaspaketti päikese soojuskiirgus. Teadlikult valides võivad aknaklaasid lisafunktsioonina fassaadis toimida nagu tasuta päikesepaneelid.

Kui hoone projekteerimisel õnnestub enamik aknaid paigutada lõunafassaadi, saame kütteperioodi jooksul kuni 15% tasuta päikeseenergiat hoone kütmiseks.

MIDA ON OLULINE TEADA AKENDE SOETAMISEL?
Erinevatel akendega seotud teemadel võib kirjutada pikki artikleid. Käesolevaks hetkeks aga on küttehindade kiirest kallinemisest tingituna muutunud eriti oluliseks akende energiasäästlikkusega seotud küsimused.

MILLINE ON ENERGIASÄÄSTLIK AKEN?
Energiasäästlikuks peetakse enamasti akent, mille soojusisolatsiooni näitajad on üldlevinud standardsest lahendusest paremad. Kusjuures päikesefaktori lisaväärtust tavaliselt arvesse ei võeta.
Kalesi aknatehase arvates on aga energiasäästlikud need aknad, mille soojusjuhtivus ja ka päikesefaktor on väga head.

Energiasäästlikuks peame aknaid, mille:
* soojusjuhtivus on Uaken≤1,0 W/(m²K)
* päikesefaktor on PF≥40%Vaata ka tabeleid: Akende soojusisolatsiooni lahendused

Oleme välja töötanud akende energiamärgistuse, mis teeb akende energiatõhususe hindamise eriti lihtsaks.

MILLELE VEEL TASUB ENERGIASÄÄSTLIKE AKENDE PROJEKTEERIMISEL JA PLANEERIMISEL TÄHELEPANU PÖÖRATA?
Lisaks väga headele soojusisolatsiooni ja päikesefaktori näitajatele soovitame energiatõhusa hoone aknad projekteerida optimaalse suurusega, eelistades võrdkülgsete mõõtudega aknatooteid.

Põhjalikult läbimõeldud akende paigalduslahendus tagab aga parima soojusisolatsiooni, õhutiheduse ning paigaldusisolatsiooni pikaealise muutumatuna püsimise.

AKENDE ENERGIASÄÄSTLIKUST MÕJUTAVAD:
1. SUURUS
Aknad on vajalikud eelkõige loomuliku valguse hoonesse juhtimiseks. Kuna akende soojusisolatsioon on seinast u 4-8 korda kehvem, kaotame väga suurte akende korral tarbetult palju kütteenergiat. Põhjamaises kliimas on vägagi mõistlik antud asjaolu arvestada.
2. KUJU
Miks on võrdkülgsed e ruudukujulised aknad parema soojusisolatsiooniga kui ristkülikukujulised aknad?
Ristkülikukujuliste akende ümbermõõt on suurem kui sama pindalaga ruudukujulistel. Kuna klaaspaketi nn külma serva ümbermõõt ja külmema aknalengi/raami pindala on ristülikukujulistel akendel suurem, on ka nende akende soojusisolatsioon kehvem.
3. ÕIGE PAIGALDUS
Energiatõhusaks paigaldamiseks soovitame kasutada aknalengi siseküljel õhutihedat niiskustõkketeipi, et ruumisisene õhuniiskus ei satuks paigaldusisolatsiooni ning ei suurendaks viimase soojusjuhtivust. Õhutihe ilmastikutõkketeip aknalengi välisküljel tagab isolatsiooni kaitse ilmastikumõjude eest.
4. AKNALENGIDE SOOJUSTAMINE
Akende soojusisolatsiooni saab parandada, kui aknalengid katta fassaadisoojustusega 50% - 100% ulatuses. Lisaks isoleerib lengide soojustamine aknalengi ja seinakonstruktsiooni vahelise nn külmasilla.

KOKKUVÕTTEKS
Energiasäästlikud aknad tagavad väiksemad küttearved ning meelerahu pikkadeks aastateks sõltumata energiahindade tõusust.

Energiasäästlikud aknad tagavad lisaks väiksematele küttearvetele mõnusalt sooja ja hubase äraolemise isegi väga külmadel talveõhtutel. Seda muuseas ka akende läheduses viibides, mis ei õhka enam külma. Ainus, millest te energiatõhusate akende soetamisel ilma jääte on kaunid jäälilled akendel, sest tänu akende suurepärasele soojapidavusele neid sinna lihtsalt enam ei teki.

Sisestatud: 21.11.2011

Sind võivad huvitada ka järgnevad artiklid

vaata kõiki