Artiklid ja uudised

Mida on vaja teada turvaustest.

Inglaste ütlus: "Minu kodu on minu kindlus" sobib ka tänapäeva kivilinna korteri kohta. Kuid vaid siis, kui turvalisuse tagamiseks on rakendatud mõningaid elementaarseidki meetmeid.

Kuid kindlus ja kindlustunne ei teki paraku iseenesest, vaja on ka mõningast omapoolset pealehakkamist. Et oma kodu turvalisust hinnata, pöörake tähelepanu:

korteri uste ja akende avamis- ja sulgemismehhanismidele;
korteri asukohta arvestavatele asjaoludele: elamu ehitus (puit, kivi), mitmes korrus jne;
milliseid meetmeid on rakendatud kodusolevate laste ja vanurite teavitamiseks, kuidas käituda ohu-situatsioonides (näiteks tulekahju, ebasoovitavad isikud jne);
millised kokkulepped on tehtud naabritega (naabrivalve, mis tähendab, et kui naaber märkab teie korteri või eramu ümbruses kahtlaste isikute liikumist või tegevust, annab ta sellest kõhe teada teile või politseile).
Neist põhitõdedest lähtudes püüan anda mõned omapoolsed näpunäited ja soovitused kodu turvalisuse tõhustamiseks.

Uksed, aknad
Populaarseks muutunud turvauste paigaldamine on tekitanud firmasid, kes turusituatsiooni ara käsutades on nende valmistamise valinud oma igapäevaseks äritegevuseks. Kahjuks ei saa kõiki uksi, mida turvausteks nimetatakse, päris selle sõna otseses tähenduses tõlgendada. Turvaukse valikul julgen omapoolselt soovitada tuntud valmistajaid (Saku Metall, Glaskek jne), kes tagavad ukse töökindluse ja turvalisuse kvaliteetlukkudega (Abloy, Assa, Boda). Kui lukk soovitakse valida ise, tuleb tähelepanu pöörata luku tööpõhimõttele - st kas lukk on võtmega avatav ühelt või kahelt poolt. Turvalukuks võib nimetada lukku, mida on võimalik avada mõlemapoolselt ainult võtmega ning mille sulgurmehhanism koosneb mitmiksulgurist.
Kui on plaanis jätta alles ka olemasolev uks, on soovitatav paigaldada turvauks sissepoole. Seda eriti juhtudel, kui korteril on lokaalne tehnilise valve süsteem, mille signaalid võtab vastu turvaettevõtte valvekeskus. Kui ukse magnetkontakt - andurid - on paigaldatud mõlemale uksele, siis kõigepealt jõuab edastatav häiresignaal turvaettevõtte valvekeskusesse lihtsamalt avatavalt ukseandurilt, mis annab korterivaraste tabamiseks ajalist võitu.
Nii nagu uksi, tahetakse turvalisemaks muuta ka korteri aknaid. Tavaliselt püütakse seda teha trellidega, mille kõikvõimalikke variatsioone võime kohata pea igas elurajoonis. Enamik trellitatud aknaid asub korterivaraste jaoks kõige ahvatlevamatel korrustel ehk paneelmajade esimestel ja viimastel korrustel.
Kõige enam on paigaldatud trelle väljapoole korterit, seda nii rõdudele kui akendele. Kahjuks on sellisel trellide paigaldamise viisil ka omad puudused. Esiteks, kui trellid lõhutakse ja varas tungib korterisse, on talle antud ajaline edumaa. Seda ka juhtudel, kui korter on tehnilisse valvesse lülitatud. Teiseks, kui korteri kõik aknad ja rõdu on trellidega suletud, siis korteris või väliskoridoris puhkenud tulekahju korral on korteris viibivate inimeste evakuatsioon praktiliselt välistatud.
Enne trellide ette panemist tuleks mõelda, millised aknad ja rõdud on kõige nõrgemalt kaitstud ning missugused oleksid alternatiivsed lahendused (turvakiled, lokaalne tehniline valvesüsteem jne). Kui otsustate siiski trellide kasuks, siis valige sissepoole paigaldatavad, korteris viibimise ajal eemaldatavad konfiguratsioonid, sest päevast päeva läbi trellide ilmavalgust silmitseda ei tekita vist kõige meeldivamaid tundeid.

Kuidas ohusituatsioonides käituda?
Enamasti viibivad päeval kodus lapsed ja vanurid ning võivad seetõttu kergesti sattuda varaste ohvriteks. Esmased soovitused kodusviibijaile.

Kodus viibimise ajal hoida korteri välisuks lukus.
Enne ukse avamist püüda tuvastada siseneja isikut. Kui ukse taga ootaja ütleb end olevat santehniku või gaasisüsteemi kontrollija, tema kutsumisest ei ole aga kodusviibijad teadlikud, on igati õigustatud seda inimest korterisse mitte lubada.
Kahtlust tekitavate isikutest anda teada kas töölviibivatele vanematele, politseile või päästeteenistusele. Kodus viibijate jaoks (seda eriti väikelaste puhul) programmeerida esmatähtsad telefoninumbrid telefoniaparaadi mälusse. Taolise telefoni puudumisel on soovitatav see hankida, sest telefon moodustab osa kodu terviklikust turvalisusest. Lihtsam on neil, kelle kodudes on lokaalne tehniline valvesüsteem väljundiga turvaettevõttesse, kust saab professionaalse abi kutsuda ühe nupuvajutusega.
Naabritevahelised kokkulepped
Maailmas tuntud naabrite eluasemete jälgimine ja vastastikune infovahetus kahtlaste isikute tegevuse kohta on hakanud levima meilgi. Korteriühistute koosolekutel tasuks arutada probleeme, mis puudutavad ühise vara turvalisust; kui koosoleku päevakorda on niisugune päevakorrapunkt võetud, on mõttekas paluda sellest osa võtma ka vastava ala spetsialist mõnest turvaettevõttest.

Sisestatud: 25.01.2005

Sind võivad huvitada ka järgnevad artiklid

Siseuksed – kas aknaga või ilma?

Siseuksed – kas aknaga või ilma?

Siseuste puhul oleme harjunud pidama tähtsaks eelkõige uste funktsionaalsust. Seda, kui hästi need eraldavad ruume ja kui mugav on neid iga päev kasutada.
Pikapeale muutub uks kodus otsekui osaks taustsüsteemist – seda ei pane üldse tähele. Aga on see ikka õige? Oodata ukselt nii vähe? Jah, ukse peamine roll on täita hääletult käsku ehk avada pääs teise ruumi või siis olla silmatorkamatu ruumide eraldaja, summutada helisid ja tekitada privaatsust. Tubade vahele uksi valides ei mõelda sellele, et siseuksed võiks olla lihtlabasest avatäitest enamat. Võiks olla põnev ja stiilne või pakkuda isegi wow-efekti.' Kui olete jõudnud kodu ehitamisel või sisustamisel punkti, kus teil tuleb hakata valima siseuksi, siis mõelge hetkeks: äkki võiks igavate monotoonsete uste asemel võtta midagi lahedat? Võibolla oleks kirsiks tordil hoopiski aknaga siseuksed?

vaata kõiki