Artiklid ja uudised

Palkmajadest: sagedased küsimused, eelised ja soovitused

Ilusa ja lumerohke talve ootuses mõtleme mõnusale jõuluajale koos perega. Ja milline maja sobiks Eestimaa kliimasse paremini kui mitte meie oma käsitöömeistrite poolt valmistatud palkmaja, kus mõnusalt kaminasoojas teed juua ja perega aega veeta.

Pika kogemusega eesti kapitalil põhinev Ranman Grupp OÜ valmistab käsitööna unikaalseid palkmaju. Kogemustega meistrite käe all on valminud palgist kvaliteetsed elumajad, hotellid, restoranid, suvilad ja saunad. Suur osa toodangust on eksporditud Norra ja teistesse Skandinaaviamaadesse.

OÜ Ranman Gruppi prioriteediks on pakkuda parimat kvaliteeti käsitöö palkmajade turul, tagades sujuva ehitusprotsessi ning tähtaegadest kinnipidamise. Anname vastused enamlevinud küsimustele, mis on eelised tervikliku palkmaja puhul ja millega peaks veel arvestama.

Käsitöö palkmaja eelised:
Unikaalsus
Puidu loomulik unikaalsus säilib, sobitades kokku kõige paremini sobivad palgid.
Iga käsitööna valminud maja on kordumatu, valmides kliendi soovide järgi.
Majasse panustatud meistrite oskustöö on lisaväärtus, mida kasutaja saab hinnata väga pikka aega.
Keskkonnasäästlikkus
Kasutatakse minimaalselt tehnilist töötlemist.
Materjali kaod on väikesemad kui freespalkmaja ehitusel.

 Allikas: www.ranman.ee

Allikas: www.ranman.ee

Palkmaja eelised:
Tervislikkus:
Palkmaja tagab tervisliku mikrokliima ja stabiilse õhuniiskuse, mis on eriti oluline allergiaprobleemidega inimestele. Majas ei teki staatilist elektrit, mistõttu on ka vähem tolmu.
Palkmaja hingab, mis tagab siseõhu värskuse.
Looduslikkus ja traditsioonilisus:
Puit on looduslik materjal.
Puit on väga traditsionaalne ehitusmaterjal.
Soojus:
Puit salvestab soojust ja eraldab seda vastavalt sisetemperatuurile. Talvel hoiab maja hästi sooja ja palaval suvel on mõnusalt jahe.
Palgi sisepinna temperatuur on meeldiv, võttes ümbritseva keskkonna lähedase temperatuuri.
Vastupidavus:
Palkkonstruktsioon on suhteliselt maavärinakindel: see võib kalduda, painduda, kuid on suhteliselt purunemiskindel, palkmaja saab taastada.
Õigesti ehitatud palkmaja säilib sajandeid

Millist materjali me kasutame?
Ehitistes kasutame Eestimaist männipuitu, mis kuivatatakse kuivatuskambris. Ehituseks kasutatakse puitu, mille maksimaalne niiskussisaldus on 20%.

 Allikas: www.ranman.ee

Allikas: www.ranman.ee

Kas palkmaja on soojapidav?
Maja soojapidavus sõltub kõigi tarindite kaudu lahkuvast soojahulgast. Tänapäeva ehitusmaterjalide soojapidavus on suurem kui palgil, kuid teiste tarindielementide (põrand, katus, aken) parema soojustamise abil on võimalik saavutada lähedane tulemus. Soojapidavuse eelduseks on muidugi eelkuivatatud palgi, tuuletiheda tapi ja vara kasutamine. Seinapaksuse valikul on määravaks kasutustsükkel: kas aastaringne eluhoone või hooajaliselt kasutatav puhkemaja? Alaliselt kasutatava eluhoone puhul peaks kantpalkseina paksus olema vähemalt 200mm.

 Allikas: www.ranman.ee

Allikas: www.ranman.ee

Kas palkmaja on väga tuleohtlik?
Tuli ohustab kõiki ehitisi, ta vajab põlemiseks kolme komponenti:
- Põlev materjal
- Hapnik
- Soojus
Puit süttib otsese leegist 300 C või suurest kuumusest 400C juures. Puitu on võimalik immutamise ja keemiliste kaitsevahendite abil muuta raskesti süttivaks, kuid mitte tulekindlaks. Oluline on see, et põlemata puidul säilib kandevõime omadus, st. tema tugevus säilib. Metallkonstruktsioon muutub temperatuuri mõjul (tulekolde lähedal on temp. kuni 800C) voolavaks ja kaotab kujupüsivuse, st. vajub kokku, seega massiivne puit on tulekindlam, kui metallkonstruktsioon. Puidu põlemine algab pinnalt, mis selle tulemusena söestub ja edasi toimub põlemine aeglaselt ning varing toimub pikkamööda.

Kas palkhoone vajub?
Aja jooksul kaasneb ristpalkmajadel seoses puidu kuivamisega loomulik seina mahu vähenemine. Ristlõikes 3-6%, st. 3-6 cm 1 meetri kohta. Kuna kasutame eranditult eelkuivatatud/kamberkuivatatud palke, siis on vajumine väiksem: 2-3 %. Hoone lõplik vajumine toimub 2-3 aasta vältel. Kui maja on seda asjaolu arvesse võttes projekteeritud ja ehitatud, ei tekita see hilisemas ekspluatatsioonis probleeme, eriti oluline tuulepidavuse seisukohalt on tappide ja varade töötlemise ja sobivuse täpsus. Avatäited kinnitatakse konstruktsiooni tenderpostide abil, mis tagavad konstruktsioonile võimaluse mahumuutuseks.

Mis on vara?
Vara on pealasuva palgi alaserva tehnoloogiliselt lõigatud horisontaalne süvend, mis kopeerib alumise palgi selga. Vara on 200mm palgi puhul vähemalt 80 mm lai ja kuni 25 mm sügav, mis tagab piisava ruumi soojustuse tarvis. Soojustusena kasutame naturaalset linavilti, mis ei kogu niiskust ja on ilmastikukindel. Kliendi valikul kasutame teisi materjale nagu lambavill või sammal.

Kuidas palkmaja hooldada?
Pikaajalise kauni ilme säilimise huvides on soovitav palkmaja väljastpoolt katta kaubanduses pakutavate puiduhooldusvahenditega. Seda tehakse vastavalt vajadusele, kuid vähemalt 5-aastase intervalliga.

Kas palksein on piisavalt jäik?
Ristpalkseina stabiilsuse tagamiseks kasutame salapulki, mis jäigastavad palgid omavahel, salapulkade augud puuritakse tootmise käigus vahemaaga 1,5 – 2,0 m.

Kas hoonel on pikkuse piiranguid?
Palkhoonete pikkusel pole piiranguid, sest palkide jätkamine tapiga tagab hoone stabiilsuse.

Millist profiili valida?
Palgi profiili valikul on suurim erinevus visuaalne:
* kellele meeldib looduslik ümarpalk;
* kes eelistab kantpalgi ühetasast seina.
Norras on traditsionaalne palgitüübi valik valdavalt kantpalk oma tasase seina tõttu. Eestis kasutatakse ehituseks mõlemaid palgitüüpe.

Milline on stav-laft konstruktsioon?
See on klassikalise palkkonstruktsiooni ja puitkarkassi kooskasutamine: alumine korrus ehitatakse vertikaalsete massiivsete (treitud, saetud või looduslike) postide vahele sõrestikust, välisvooderduseks on servamata plank ja teine korrus looduslikust palgist. Sageli on ka 2. korrus karkassist. Stav-laft on enimlevinud Norras, kuna kätkeb eneses käsitööd ning on ökonoomsem nii ehitajale kui tellijale, andes võimaluse valida siseviimistlust.

Kuidas kujuneb hind?
Kuna majade tüüpprojektid puuduvad, siis pole ka standardhindu. Hind kujuneb esialgse visiooni, selle arendamise, täpse ehitusliku lahenduse, ehitusplatsi asukoha ja veel mitme olulise komponendi koosmõjul. Oluline on silmas pidada, et rääkides karkassist, sõltub selle hind peamiselt seina ruutmeetrite arvust, mitte põrandapinna ruutmeetrite arvust.

Milline peaks olema vundament?
Vundamendiks sobivad kõik levinud vundamenditüübid: post- (väiksematele hoonetele), lint- ja plaatvundament. Oluline on siin aluspinnase tugevus.

 Allikas: www.ranman.ee

Allikas: www.ranman.ee

 Allikas: www.ranman.ee

Allikas: www.ranman.ee

Kuidas valida katusekatet?
Katusekattena sobivad eriti looduslikult rasked materjalid: muru ehk mätaskatus ja kivikate (mõlemad eeldavad tugevat katusekandekostruktsiooni), raske katusekatte eeliseks on asjaolu, et raskus vajutab palgid tihedasti varadesse. Palkmajale on sobiv ka roo-, sindel- ja laastukate. Valik sõltub omaniku ja arhitekti soovist ja nägemusest, mis antud keskkonda paremini sobitub.

Kas paksema palgi kasutamisel on eelised?
Massiivsema palgi kasutamine tagab soliidse väljanägemise, erinevad pinnatöötlemise võimalused (looduslik, hööveldatud, käsitsi tahutud, kooritud jne), tervisliku siseatmosfääri/elukeskkonna ning parema soojapidavuse. Massiivse palgi kasutamisel võivad aga tekkida suured kuivamispraod, mis rikuvad maja ilmet.

Kas ekspluatatsioonikulud on suured?
Kuna naturaalsel palkseinal sisuliselt puudub sagedane viimistluse/remontimise vajadus, seetõttu pole ka kaasnevaid kulusid.

Kuidas tagame oma töö hea kvaliteedi?
Omame pikaajalist kogemust palkmajade ehituse vallas. Töös lähtume Norra „Bransjenorm for laftebygg“ (nõuded palkehitistele) nõuetest.


Palkmajade, palksuvilate ja palksaunade valmistamine
OÜ Ranman Grupp
Aadress: Nõmme küla Kasepää vald, 49506 Jõgevamaa
Telefon/fax: +372 7734 555
Mobiil: +372 5045 883
E-mail: ranman@ranman.ee
Facebook

Sisestatud: 08.11.2014

Sind võivad huvitada ka järgnevad artiklid

MILLINE ON KESKKONNASÕBRALIK JA SAMAS VASTUPIDAV UUE AJASTU TERRASS?

MILLINE ON KESKKONNASÕBRALIK JA SAMAS VASTUPIDAV UUE AJASTU TERRASS?

Kui oled otsustanud hakata ehitama terrassi või olemasolevat kohendama, siis valides materjali on kindlalt Sinu jaoks oluline, et terrass oleks kauakestev, vähest hooldust vajav ja samas kena välimusega. Eestis on enamus terrasse ehitatud pigem pehmemast okas -või lehtpuidust (mänd, haab, lehis) või komposiitmaterjalist. Aga need ei pruugi olla ainsad materjalid kaasaegse terrassi ehitamiseks. Kas Te olete näiteks kuulnud uuest bambusest terrassilaudisest - Bamboo X treme?

Turule on jõudnud nanotehnoloogiline iseparanev krohv

Turule on jõudnud nanotehnoloogiline iseparanev krohv

Fassaadikrohvid ja terviklikud fassaadisüsteemid on oma arengus jõudnud nüüd päris nanotehnoloogiani. Nanokrohvide nimetus on kasutusel olnud juba aastaid, aga oma nimetuselt pole neil rohkem ühist kui elementide suurust mõõdetava mõõtühiku “nano” kasutamisega. Tänapäeval pole küsimus enam selles, kui suur on krohvi tera suurus ega see, millega saavutatakse vastupidavus ja elastsus. Nüüd räägime juba kui palju suudab fassaadikrohv end ise taastada ja uuesti nanotasandil molekule omavahel siduda.

vaata kõiki