Artiklid ja uudised

Energiatõhus akende paigaldus = termoraamid

Maja saab ehitada ja renoveerida mitut moodi. Valida on paljude toodete ja tehniliste lahenduste vahel. Valikut võib mõjutada töö lihtsus, töö kiirus, lahenduse vastupidavus, hilisem kasutusmugavus, hilisemad madalamad kulud küttele ja jahutusele, hooldusvajadus, investeeringu maksumus jne. Sarnastest mõjuritest sõltub akende kinnitamine ja tihendamine.

Tavaliselt peetakse akende paigaldamisel oluliseks, et:
- aken peab olema piisavalt soe,
- aken peab olema hoone külge kinnitatud piisavalt tugevalt,
- akna perimeetris ei tohi õhk liikuda õuest tuppa ning toast õue,
- akna lengi ja külgneva ehitusmaterjali vahe peab olema soojustusmaterjaliga täidetud.

Kõik eelnev on väga loogiline, sest teaduse arenedes oleme enam teadlikud lahendustest, mis tagavad meile mugavama sisekliima, vähendavad kulutusi küttele ja jahutusele ning tagavad jätkusuutlikuse. Samas on võimalik ehitada uut hoonet, kasutades aastakümnete või aastasadade taguseid lahendusi, kuid sellega kaasnevad suured püsikulud ning võivad kaasneda probleemid teistel ehitises asuvatel materjalidel.

Millest peaks alustama?
Milliseid tooteid ja lahendusi eelistama?
Kui kiiresti ja milliste kuludega saab töö teostatud ning kuidas see mõjutab tulevaid kulutusi?
Kui mugav on hoone sisekliima kuumal ja külmal ajal?

Järgnevad lõigud pärinevad muinasjutust “Kolm põrsakest”. Ka põrsad seadsid majade ehitamisel prioriteedid.

… Siis aga saabus sügis. Päike ei soojendanud enam nii tugevasti, kollendava metsa kohal voorisid hallid vihmapilved. “Meil tuleks hakata talve peale mõtlema”, ütles Naf-Naf ühel hommikul ärgates vendadele. “Ma värisen üleni külma käes. Niimoodi võime veel haigeks jääda. Ehitame õige endale maja ja elame talveotsa koos, ühe sooja katuse all”. Aga ta vendadel ei olnud tahtmist tööle hakata. Viimaseid sooje päevi aasal jalutades ja kekseldes oli hoopis mõnusam kui maad kaevata ja kive tassida. “Küll jõuab. Talv on alles kaugel. Me jookseme veel natuke ringi” Kostis Nif-Nif ja laskis kukerpalli. “Kui tarvis ehitan endale ise maja”, ütles Nuf-Nuf ja heitis veelompi. “Mina ka”, lisas Nif- Nif. …

… Ja alles siis, kui suur lomp tee ääres hakkas hommikuti kattuma õhukese jääkirmega, asusid laisad vennad lõpuks tööle. Nif-Nif otsustas, et kõige lihtsam ja kiirem on teha maja õlgedest. Kellegi käest nõu küsimata tegigi ta nõnda. Juba õhtuks oli tema maja valmis. Nuf-Nuf ehitas ka läheduses endale maja. Ta püüdis selle igava ja tüütu tööga kiiremini valmis saada. Algul oli ta kavatsenud samuti nagu vend, ehitada õlgedest onni. Kuid siis arvas ta, et talvel hakkab sellises onnis väga külm. Maja saab tugevam ja soojem, kui teha see okstest ja peenikestest vitsadest. Mõeldud, tehtud.

“Näed, ka sinu maja on valmis”, ütles Nif-Nif saabudes vennale. “Ma ju rääkisin, et me saame sellise asjaga kähku hakkama. Nüüd oleme vabad ja võime teha mis süda kutsub. Lähme õige Naf-Nafi juurde ja vaatame, mis maja tema on endale ehitanud”, sõnas Nuf-Nuf, “polegi teda juba ammust ajast näinud”.

Naf-Naf oli juba mitu päeva ehitamisega ametis. Ta oli tassinud kokku kive, seganud savi ja ehitas nüüd kiirustamata, tugevat, kindlat maja, kus võiks leida varju tuule, vihma ja pakase eest. Ta tegi majale raske tammepuust ukse, suure riiviga, et hunt naabermetsast ei saaks sissetungida. …..

Nif-Nif ja Nuf-Nuf leidsid venna töö juurest. “Mis asja sina ehitad?”, hüüdsid Nif-Nif ja Nuf-Nuf ühest suust, “Kas see on põrsa maja või on see kindlus?” “Põrsa maja peab olema kindlus”, kostis Naf-Naf rahulikult ja töötas edasi. …

Kui hästi põrsaste majad tekkinud olukordades vastu pidasid ning kui mugavalt nad ennast seal tundsid, seda mäletavad kõik. Kas nad tegid toimunust järeldusi? Jah tegid. Üks nendest veendus, et tema valikud ja hästi tehtud töö osutusid õigeks. Teised kaks mõistsid, et kiired, lihtsad ja ajast maha jäänud lahendused ei taga hilisemat mugavust ning turvalisust.

Muinasjutus ei antud põhjaliku ülevaadet akende paigaldusest, sest väikelapsi selline teema ei huvita. Kindel on see, et kivimaja aknad olid paigaldatud tugevalt, need olid soojad ja pidasid tuulele vastu.

Ka inimesed on erinevad. Samuti on neil erinevad ootused ning rahalised võimalused kuid ühene on, et keegi ei soovi vigu teha. Seega, vaatamata kasutatavatest toodetest, selgitage endale õiged töövõtted ja lahendused.

Puit- ja gaasbetoonmajade aknad paigaldatakse seinas olevasse avasse ning seina välispinnale tavaliselt lisasoojustust ei paigaldata. Teistest kivimaterjalidest seinad kaetakse soojustusmaterjali kihiga. Uue hoone ehitamisel või vana hoone renoveerimisel, on vale otsus jätta aken kogu lengi sügavuselt või osa lengi sügavuses seina avasse.

Kui aken asub kogu lengi sügavuselt soojustuskihis siis lisaks ilusamale hoone välimusele ja tõhusamale soojusisolatsioonile kahaneb hallituse tekkimise risk aknapõskedel. Mida kõrgem on temperatuur aknapõse ja lengi liitumise alas, seda madalam on hallituse tekkimise risk.

Kõige tõhusama soojusisolatsiiooni saavutab akna paigaldamisega soojustuskihi keskele.


Me ei näe mis toimub ehituskonstruktsiooni sees kuid tahame teada, mis põhjustab hallituse teket akanpõskedel?

Lisaks ehtuskonstruktsioonile mõjutab hallituse teket kastepukt, ehk ala kus ja millal niiskus kondenseerub. Arvutuslikult kasutatakse selle ala määramiseks välistemperatuuri -5°C suhtelise õhuniiskusega 80% ning sisetemperatuuri 20°C suhtelise õhuniiskusega 50%. Sellisel juhul tekib kastepunkt temperatuuril 9,3°C.

Sisetemperatuuri ja õhuniiskuse tõusuga tekib kastepunkt juba soojemal temperatuuril. Tõenäoliselt enamus inimesed eelistavad sisetemperatuuri 22°C, mille tõttu toa temperatuur tõuseb 2°C ja sellisel juhul tekib kastepunkt temperatuuril 11,1°C. Kui ruumil puudub piisav ventilatsioon ning õhuniiskus tõuseb 65%-ni, siis kondenseerub niiskus juba temperatuuril 15,1°C.

Alloleval pildil on näha, et arvutustes kasutatavatel tingimustel asub kastepunkt (sinine joon) vasakpoolsel lahendusel kandeseinale väga lähedal. Selleks, et olukord muutuks halvemaks piisab mõnest lihtsast ehitusveast.


Kui renoveeritavas hoones on tähtsaim eesmärk vähendada akende kaudu väljuvat soojusenergiat, siis ebakvaliteetne paigaldusmeetod ei taga oodatud kokkuhoidu. Hea soojusisolatsiooniga kahekihilise klaasiga aken, mis paigaldatakse kvaliteetse paigaldusmeetodiga, annab ligikaudu sarnase tulemuse kui parima kolmekihilse klaasiga aken, mis on paigaldatud ebakvaliteetse paigaldusmeetodiga. Kui te olete huvitatud madalatest tulevatest püsikuludest, siis kasutage kvaliteetset paigaldusmeetodit koos akendega, millel on head tehnilised omadused. Vahekokkuvõtteks akna asukohast: aken peaks asuma vähemalt kogu lengi sügavuselt soojustuskihis.

Materjalidest tingitud paisumised ja kahanemised
Akende paigaldamisel peate arvestama, et materjalidel on erinev lineaarpaisumine. Enim muutuvad PVC akna gabariitmõõtmed. Nendele järgnevad alumiiniumaknad ning puit. Kinnitades aknad seinaavasse, termoraamidesse ja puidust raamidesse või kinnitusankrutele, peab olema tagatud piisav ruum akende paisumiseks-kahanemiseks. Kui sellega ei arvestata, siis on mõne aja pärast tagajärjed käes ning vigade parandamine on väga kulukas.

Lisaks erinevale lineaarpaisumise koefitsendile toimub materjali mõõtmete muutumine erineva kiirusega. Mida parema soojusjuhtivusega (väiksem väärtus) materjal, seda aeglasemalt selle mõõtmed muutuvad. Halvema soojusjuhtivusega (suurem väärtus) materjali mõõtmed muutuvad kiiremini. Sellest tingituna on paisumise-kahanemise arv suur ning akna perimeeril kasutatavad materjalid peavad võimaldama pidevaid mõõtude muutumisi, ilma, et nende omadused muutuksid. Kasutama peaks elastset polüuretaanvahtu, multifunktsionaalseid isepaisuvaid tihendeid, elastseid aurutõkke- ja ilmastikukaitselinte, mis paigaldamise hetkel jäetakse S tähe kujulise aasaga. Soojusisoatsiooni ja kvaliteedi seisulkohalt võiks eelistada sertifitseeritud passiivmaja tooteid. Kuna meie tervis on meie kalleim vara, siis sisekliima seisukohalt võiks eelistada GEV-EMICODE EC1 PLUS klassifikatsiooniga tooteid.

Paigaldamiseks kasutatavad tooted
Esimene nõuanne probleemide vältimiseks: kasutage süsteemseid tooteid. Süsteemne toode on selline toode, mis sisaldab tootja poolset põhjalikku dokumentatsiooni koos kasutusjuhendiga. Süsteemsed tooted on läbinud tootegrupile nõutavad katsetused ning enamjaolt on tootjad teinud täiendava katse terve aknamontaazi sõlmena. Kui tootel puudub dokumentatsioon, siis see ei ole toode vaid materjal. Kui materjalil puudub dokumentatsioon, siis jätke see ostmata.

Teine nõuanne: vältige väga odavana tunduvaid tooteid ning tooteid, mis ei ole mõeldud akende-uste paigaldamiseks.

Toodete dokumentatsioonis on kirjas kasutusotstarve, kinnitamise lahendus koos materjalide nimekirjaga, kinnitamise tihedus, lubatud koormus vastavalt seinast eendumise kaugusele jne. Puidust prussid on materjal, mida paigaldamiseks kasutatava raamina ei ole puidutootja katsetanud. Puitprussil puudub kasutusjuhend. Nõudmised puitprusside kasutamisel akna perimeetril võivad eksisteerida kui mõni teadus- või õppeasutus on sellise koostanud. Kuid nende järgimist ei saa eeldada. Ehitusel nähtu põhjal saan väita, et kasutatakse sõna otseses mõttes kõige käepärasemaid ja odavamaid materjale ning seda tehakse valesti. Eksitakse nii puidu tüübi, kinnitusnurgikute keskkonnaklassi, kinnitusnurgikute koguse ja asukoha, kruvide materjali, kruvi mõõtude, kruvide koguse osas ning paigaldatud prusside ja seina vahel ei saavutata õhutihedat ala.

Möödalaskmisi esineb ka teiste kinnitusdetailide kasutamisel. Järgneval pildil on näha, et aknad on vertikaalsel alal kinnitatud nõutavast poole väiksema koguse kinnitusdetailidega.


Kui hilisemad soojustustööd ja tihendamised ei ole vigadeta sooritatud, siis puidust prussid jäävad sõltuvalt niiskuse tasemest igavesti ristisuunas paisuma ja kahanema. See ei ole pikaajaline lahendus.

Akende ja uste paigaldamiseks on ka teisi tooteid, millega saavutatakse olulist energia kokkuhoidu, mille kasutamine on täpselt ettekirjutatud ja need võimaldavad vältida ehitusvigu.

Eelistada võiks tooteid, mis on toodetud “soojast” materjalist ehk nende soojusjuhtivuse väärtus on väike, kuid materjal on piisavalt tugev, et tagada akende laitmatu kasutamine. Pakutakse ka spetsiaalsest plastikust kronsteine, kuid nende korral ei saa akent kogu lengi sügavuselt soojustuskihti nihutada. Metallist ankrute korral peab arvestama nende asukohtades eksisteerivate külmasildadega. Ankrutega paigalduse puuduseks on keerulisem aurutõkkelintide paigaldamine ning kogu paigalduse jaotumine mitmesse etappi, sest kõiki töid ei saa koheselt teostada. Kuna tehnika ja tehnoloogia arenevad kiiresti ning ehitistele esitatavad nõudmised karmistuvad pidevalt, siis vältige ankruid, mis ei võimalda tulevikus aknaid lihtsalt asendada.


Termoraam on kaasaegne toode akende ja uste paigaldamiseks.
Loetust võib järeldada, et:
- aken peab asuma kogu lengi sügavuselt soojustuskihis,
- aken peab olema kinnitatud piisava tugevusega,
- kasutama peaks süsteemseid tooteid, mis on loodud akende ja uste paigaldamiseks,
- akna perimeetris kasutatava toote materjal peab olema soe ja vähendama energiakadusi,
- akna perimeeter tuleb vormistada õhutihedalt,
- toode peab olema ilmastiku suhtes vähenõudlik,
- toodet on lihtne kasutada.

Juba mõni aasta ei ole nende eelduste või nõudmiste täitmine keeruline, sest aja jooksul kui energia hinnad pidevalt kasvasid töötati välja materjale, mis aitasid energia tarbimist vähendada. Teadlaste ja inseneride koostööna loodi tooted, mis vastavad tänapäeva nõuetele ning mille kasutamine on jõukohane peaaegu kõigile. Tänaseks on meie tootevalikus 5 tüüpi termoraame, millest üks on E30 tuleklassi termoraam.

Kõige sagedamini kasutatavad termoraamid on EPS-F materjalist Winframer Type 3 ja Triotherm plus.

Winframer Type 3 termoraami mõõtmed on 70x80mm, 80x80mm, 100x80mm, 120x80mm, 140x80mm, 160x80mm, 180x80mm ja 200x80mm ning Triotherm raamide mõõtmed on 70x85mm, 100x85mm, 120x85mm, 140x85mm, 160x85mm, 180x85mm, 200x85mm ja 230x85mm.

Tänapäeval on enamus aknad suured ja rasked, kuid see ei ole problem, sest meie termoraamidega saab kinnituspunktile või “jooksvale meetrile” rakendada üle 200 kg koormuseid.

Termoraamid kinnitatakse seinale süsteemi liimi ja kruvidega, mille kohta on vajatav info kasutusjuhendis. Termoraamide paigaldus on kõigile jõukohane töö. Siit näete videklippi termoraami kinnitamisest.


EPS-F termoraami eelised kõikide teiste toodetega võrreldes:
- suurepärane soojusisolatsioon, soojusjuhtivus λ 0,04 W/mK (mitu korda parem kui puit)
- tänu liimi kasutamisele on aknal kogu perimeetris tihe ühendus seinaga
- profiili pikendamine tappliitega
- veetakistuse veeauru koefitsent 30-55μ
- vee imendumine ≤1,5%
- materjal ei mängi niiskusega ega temperatuuriga
- kujupüsiv
- õhu- ja veetihe
- ideaalne alus tihendusmaterjalidele
- ei hallita ega mädane
- ei roosteta
- suured lubatud raskuskoormused
- kontrollitud kruvi tõmbe- ja lõikejõud
-kruvi kinnitus ilma eelneva ettepuurimiseta
-aken asub juba peale paigaldust soojustuskihis ning võib alustada hoone kütmist
-koos isepaisuva tihenduslindiga akna perimeetril saavutatakse parem müraisolatsioon (liiklusmüra)
-tulevikus on võimalik aknad asendada vähese kuluga jne.

EPS-F termoraamidesse paigaldamise eelised:
- akende paigalduseks kulub vähem aega
- kõik akna paigaldamisel sooritatavad tihendustööd on võimalik teostada ühe korraga (sisemine tihendus, soojustus, kinnitamine, välimine tihendamine)
- lihtsam on kvaliteeti tagada
- lengi kinnituskruvid saab keerata ilma eelnevalt ava puurimata termoraami külge
- suurepärane nakkumine tihenduslindiga ja montaazivahuga
- akna paigaldus on vähem sõltuv hetke ilmast
- avanevate või klaasimata akende korral on kogu paigaldus võimalik sooritada siseruumist jne.

Eelised soojustuse paigaldajale: Akna perimeeter on kandiline ala, mille vormistus on lihtne ja kiire ning tulemus kvaliteetsem.

Meie tootevalikus on termoraamid juba üle viie aasta ning viimase paari aasta jooksul on nende kasutamine märkimisväärselt kasvanud. Võiks arvata, et termoraamid on toode uutele ehitistele kuid tegelikult moodustavad renoveerimisprojektid kogu mahust ligikaudu poole. Termoraamide vastu tunnevad huvi nii aknatootjad, projekteerijad, korteriühistud kui eraisikud, kes ehitavad endale kodu ning soovivad tavapärasest energiatõhusamat toodet.

WINFRAMER, TRIOTHERM ja LITEC termoraamidega saab tutvuda maaletooja, Ruumala OÜ kodulehel. Ruumala OÜ tootevalikus on termoraamid ning metallist ankrud uste ja akende paigaldamiseks, ehituses kasutatavad tihendustooted, PIR soojustustooted, kinnituslahendused puitroovide kinnitamiseks tuulduvatel fassaadidel, komposiitmaterjalist terrassiladise süsteemid, tooted terrasside ehitamiseks ja keerukad painutatud profiilidest aknad.

Sisestatud: 04.10.2021

Ruumala

Tel:
517 9107, 5886 8956
Aadress:
Kadaka tee 42a, Tallinn, Harjumaa
E-mail:
Kirja saatmine ebaõnnestus. Täitke kõik väljad.

Sind võivad huvitada ka järgnevad artiklid

Tuulduva fassaadi eelised ja võimalused

Tuulduva fassaadi eelised ja võimalused

Fassaadil on kaasaegses majaehituses oluline roll. Lisaks visuaalsele atraktiivsusele peab see vastama
kõikidele nõuetele. Seetõttu tuleks enne töö alustamist pöörata piisavalt tähelepanu fassaadi
planeerimisele. Arvestada tuleb selliste aspektidega nagu klimaatilised tingimused, sisekliima, hoone
konstruktsiooni kaitse niiskuse eest ja fassaadikatte valik. Fassaad mõjutab sisekliimat ning kui see on
hästi planeeritud, ei esine siseruumides ilmastiku muutustest tingitud suuri temperatuurikõikumisi.

Ruumala tutvustab: terrassilaudise varjatud kinnitusdetailid

Ruumala tutvustab: terrassilaudise varjatud kinnitusdetailid

Terrassilaudise varjatud kinnitusdetailidega on võimalus ehitada nägus ning pikema elueaga terrass. Ning just nagu reklaamis: „Ja see ei ole veel kõik“! Lisaks eelnevale on sellist terrassi mugavam kasutada ja lihtsam hooldada. Kinnitusdeatilid on valmistatud süsinikkiuga tugevdatud fiiberplastist, mis on UV-kiirguse kindel ja vastupidav. Need on komplekteeritud roostevabast terasest kruvidega. Vajaduse korral võib tellida happekindlast roostevabast terasest kruve (A4), mis taluvad kloori ja soola.

vaata kõiki