Artiklid ja uudised

Miks uuendada elamute valguslahendusi?

Paljudes elamutes võib sise- ja välisvalgustuse renoveerimine säästa nii raha kui ka muuta elukeskkond meeldivamaks. Samas saab kinnistu energiakasutust efektiivsemaks muuta, paigaldades energiasäästlikumaid valgusteid, lampe ja juhtimissüsteeme. Teisalt võib korterelamute õuealadel vaja minna rohkem valgustust, et vältida erinevat tüüpi õnnetusi ja vandalismi.


Korteriühistutes uuendatakse praegu püsivalgustust mitmel põhjusel. Vanaaegsed lahendused võivad olla oma aja ära elanud või on tarvidus parema juhtimise loomiseks. LED- valgustuse abil suudavad korteriühistud hoida kokku märkimisväärseid summasid.

Valgustid toovad turvalisust ka majade õuealadele. Mitmetes ühistutes ei mõelda tihti õuevalgustusele, kuna oodatakse linna initsiatiivi elukeskkondade parandamiseks. Hoonete ümbruskondade elamismugavuse ja turvalisuse jaoks saavad siiski ühistud teha ära palju. Hea õuevalgusega saab vältida ka talvisel ajal libisemist ja muid õnnetusi.

Õnnetusjuhtumid, näiteks kinnistu sissesõiduteel libedal kallakul, põhjustavad tavaliselt jäsemete luumurde, verevalumeid ja nikastusi. Teisest küljest võivad kukkumised põhjustada ka puusaluu murde, mis nõuavad pikaajalist haiglaravi. Vastutus õue hooldamise eest – ja vastutus õnnetuste eest – lasub lõpuks hoone valdajal.

Libisemine on kõige sagedasem talvine jalakäijate õnnetus, mille põhjuseks võib olla lisaks ilmastikule ka halb õuevalgustus. Samuti võivad hoovides olla varjutatud alad, millel ei pruugi olla üldse välisvalgustust. Eriti nendes kohtades võib halva nähtavuse tõttu kergesti õnnetusi juhtuda. Piisav valgusvõimsus on oluline teema, kuid tähelepanu tasub pöörata ka valguse värvile.


Valge või neutraalses toonis LED töötab õuevalgustuses paremini kui kollane, kuid valgusti värvustemperatuuri planeerimisel tasuks mõelda ka lähedal asuvate rohealadele. Viimastel aastatel on mitmetes Euroopa ja Inglismaa ülikoolides hakatud uurima LED valguse mõju meie keskkonnale. Paratamatult on valgussaaste mõjud suurenenud ka Eestis, kui linnade ja asulate valgustamiseks on hakatud kasutama uute tehnoloogiate põhiseid valgusallikaid. Välis- ja tööstusvalgustus on järsu muutuse künnisel, kus energiasäästlik valgustustehnoloogia juhib üleminekut "kollastelt" kõrgsurve naatriumaurulampidelt (HPS) uutele valgetele valgusdioodidele (LED-id). Energiatõhusa valge LED-valgustuse laiaulatuslik kasutuselevõtt munitsipaal- ja tööstuslikuks kasutamiseks süvendab ökoloogilisi mõjusid ja suurendab ökoloogilisi kahjustusi, kindlasti tasub seda silmas pidada maakohtades ning eramukruntide välisvalgustuse planeerimisel.

Uued lambid õigetes kohtades
Kui kortermajade valgustid on juba vanad hakkavad nende lampide kuplid sageli tuhmuma. Valgustite vananedes väheneb nende valgustusvõime drastiliselt. Siis ei valgusta nad enam piisavalt hästi trepikodasid, hoovi ega muid maja üldkasutatavaid alasid. Valgusti ümberehitamise või väljavahetamise jaoks on kõige lihtsam kustuda kohale valgustus spetsialist, kes suudab kiirelt teha vajalikud valgusmõõtmised ning hinnata vanemate valgustite olukorda.

Täiendav valgustus võib olla vajalik ka siis, kui hoovi või õue osa kasutusotstarve on muutunud. Mitmed ühistud on muutnud oma õuealasid rohkem autokeskseks, kuid valguse peale pole mõeldud ning hoovialad on suudetud muuta lihtsalt mõtlematusest ebameeldivaks alaks.

Teisalt peavad valgustid olema suunatud nii, et need ei tekitaks läbi akende korteritesse pimestamist või ei häiriks siseruumides olevaid isikuid.

Tavaliselt on õuevalgustiteks postvalgustid, mis on küll üks soodsamaid lahendusi kuid samas ka kõige rohkem visuaalset reostust tekitavamaid välivalgustuse lahendusi. Siiski korteriühistud peaksid osalema oma elukeskkonna ümbruses toimuvate uuendusprojektides, kuna tavalised tsinktoru otsas olevad LED lambid ei ole ainus viis kuidas luua valgus hoone ümbrusesse. Elamute isikud on siiski lõppkokkuvõttes need, kes peavad elama halvasti koostatud projektide lõpptulemusega tihti aastaid. Valgustite õige paigutus on võtmetähtsusega ning meeleolu peaks looma ka kodude ümbrusesse, mitte vaid siseruumidesse.

Töötavad lahendused hea disainiga
Kui soovid muuta või täiendada korteriühistu valgustust, tuleb esmalt olukord kaardistada ja koostada kinnistu valgustusplaan.

Seoses mõõdistamisega vaatab valgustusprojekteerija üle korteriühistu hoovid, trepikojad, laod ja muud ruumid. Lahendusi otsitakse muu hulgas pimealade valgustamiseks. Uuritakse ka ruumidesse sobivaid valgustitüüpe ja nende võimalikku juhtimist. Korraliku projekti loomisel on tihti ka majanduslikult kasumlikud tulemused, kuna odavad ja kiired lahendused muutuvad tihti pikemas ajalises perspektiivis kulukamaks.

Ka õuevalgustuse juhtimiseks on võimalik kasutada näiteks liikumis- ja hämarikuandureid. Juhtsüsteemidega saab energiat säästa, kuid lampide vahetamine LED-põhiste vastu toob tihti juba selge kokkuhoiu.

Ainuüksi LED-valgustusele üleminek säästab elamuettevõttel tavaliselt umbes 60–80% energiat võrreldes eelmiste süsteemidega.

Sisestatud: 26.11.2021

ForteLED

Tel.:
5687 0041
Aadress:
Vesse 4, Tallinn, Harjumaa
E-mail:
Kirja saatmine ebaõnnestus. Täitke kõik väljad.