Paide Mek

E-mail:
Kirja saatmine ebaõnnestus. Täitke kõik väljad.

Paide Mek / Tutvustus

AS Paide MEK on üldehitusfirma, mis on asutatud 28.04.1992.a. ja on registreeritud Äriregistris 23.08.1996.a., registreerimisnumber 10064455. AS Paide MEK on registreeritud Riiklikus Erinõuetega Tegevusaladel Tegutsevate Ettevõtjate Registris, registreeringu number EH10064455-0001. Praegune eraaktsiaselts on kasvanud välja samanimelisest riiklikust ehitusettevõttest, mille eelkäija alustas Paides tööd juba 1945. aastal. Aktsiaseltsi aktsiakapital on 730 000 krooni, põhikohaga töötajate arv 2008.a oli keskmiselt 131 inimest, neist insener-tehniline personal oli 26 inimest. Ettevõte põhineb 100% Eesti erakapitalil, AS Paide MEK on Eesti Ehitusettevõtjate Liidu asutajaliige ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige.
Alates 2003.a. vastab AS-is Paide MEK rakendatud kvaliteedijuhtimissüsteem ISO 9001:2000 kvaliteedistandardile ja omab vastavat sertifikaati.
Kvaliteedijuhtimissüsttemi on täiendatud ja omame alates märtsist 2010.a. nn. integreeritud juhtimissüsteemi, mis on välja arendatud kooskõlastatud standarditele EVS-EN ISO 9001/ 2008, EVS-EN ISO14001:2005 ja EVS 18001:2007 nõuetega.

AS-i Paide MEK visiooniks on ehitada selliselt, et see rahuldab nii tellija vajadusi kui ka ootusi.
AS-i Paide MEK missiooniks on teostada tellijaga koos määratletud ootustele ja nõuetele vastavaid ehitustöid ja -teenuseid ehituse peatöövõtul, ehituse projektijuhtimisel, üldehitustöödel ning välistrasside ehitusel, tagades sellega tellija maksimaalse võimaliku rahulolu.


AS-i Paide MEK põhiväärtusteks on:
•kvaliteedi tähenduse rõhutamine, tellijakesksus;
•tegevuse efektiivsus ja jätkuv areng;
•kvalifitseeritud ja motiveeritud personal.

Meie motoks on: Meie Ehitame Kõigile


Paide MEK-il on valminud kaasaegsel tehnoloogial
põhinev teraskonstruktsioone valmistav tootmistsehh.

TOOTMISPINNAD:
- Ettevalmistus ja keevitus 24,0 x 72,0 m - 1700 m2
(kaks 3,2 tonnise tõstejõuga talakraanat)
Ehitamisel on samade gabariitidega juurdeehitus)
- Pinnatöötlus enne värvimist (terasliivaga) 17,7 x 6,0 x 3,0(h)m
- Kruntimine ja värvimine 35,4 x 6,0 x 3,0(h) m

TOOTMISVÕIMSUS:
- ca 1200 tonni aastas

TEHNILINE BAAS
- katuse all laoplatsid materjalidele ja valmistoodangule
- talakaraanad 3,2 t 2 tk ja 4,99 t 1 tk
- lintsaag kuni 500 mm
- täisplasma- ja gaasilõikus
- kaasaegsed MIG-MAG, TIG- ja Puls-sünenergilise võimalusega poolautomaatsed keevitusseadmed, mis tagavad kvaliteetse keevisõmbluse
- kruntimine ja värvimine teostatakse kõrgsurvelise värvipüstoliga elektrostaatilises väljas

TOODANG:
- ehituslikud teraskonstruktsioonid (postid, fermid, talad) koos montaažiga
- varikatused, galeriid, trepid, trepiplatvormid, piirded ja muud suure- ja väiksemahulised teraskonstruktsioonid
- roostevabast metallist tooted (trepid, trepipiirded)

TEENUSED:
- teraskonstruktsioonide eelpuhastus terasliivaga
- teraskonstruktsioonide kruntimine ja värvimine
- armatuurterasest konstruktsioonide valmistamine