Artiklid ja uudised

Ventilatsioonisüsteemid: Milleks puhastada? Kas see on vajalik? Mis see annab? Kui tihti peaks puhastama?

MILLEKS PUHASTADA?
1. puhastamata ventilatsioonikanalid on soodsaks elukeskkonnaks mitmetele mikroobidele ja putukatele
2. puhastamata ventilatsioonikanalid sisaldavad tuleohtlikke osiseid ja kujutavad seetõttu suurt tuleohtu
3. puhastamata ventilatsioonikanalid põhjustavad "haige maja sündroomi" st. õhk sisaldab ohtlikke osiseid
4. puhastamata ventilatsioonikanalid mõjutavad sissepuhke- ja väljatõmbesüsteemide efektiivsust ja eluiga
5. puhastamata ventilatsioonikanalid kujutavad ohtu ventilaatorile

KAS SEE ON VAJALIK?
Juba üle 25 aasta on mujal maailmas suurt tähelepanu pööratud ruumides oleva õhu kvaliteedile ja selle parendamisele. Paljude jaoks on see iseenesestmõistetav, kuid probleemi olemust teavad vähesed. Tavaarvamus asjast on: "me ei näe seda". Antud väide vastab ju tõele, kuid ega mikroobe ja tervist kahjustavaid osiseid ei saagi ju nii lihtsalt näha. Kas olete mõelnud sellele, miks Te ruumis niisama ilma mingi erilise põhjuseta aevastate või et miks on Teil seal raske hingata? Kas olete mõelnud, et põhjuseks võib olla saastunud õhk? Antud probleem on eriti aktuaalne viimastel aastatel, mil allergiaprobleemidega pöördub arstide poole üha enam inimesi.
Nagu eelnevast järeldada võib, vajavad ventilatsioonikanalid puhastamist, kuna see on üks samm lähemale kvaliteetsemale ja puhtamale õhule.

MIS SEE ANNAB?
1. tagate ruumis oleva õhu parema õhuvahetuse
2. tagate ringleva õhu puhtuse
3. vähendate õhus ringlevate kahjulike osiste hulka
4. likvideerite ventilatsioonikanalite tuleohtlikkuse
5. tagate, et ventilatsioonikanalites pole sobilikke tingimusi putukate eluks ja paljunemiseks
6. eemaldate ventilatsioonikanalitest suitsetamisel sinna sattunud kahjulikud ühendid ja saaste

KUI TIHTI PEAKS PUHASTAMA?
Erinevalt köökide ja suurköökide/restoranide rasvakanalitest tuleks tavaventilatsioonikanaleid olenevalt süsteemi asukohast puhastada vähemalt iga viie aasta tagant. Mida suurema koormusega (st rohkema inimeste liikumise ja tolmutamisega), seda tihedamini tuleks antud kanaleid hooldada ja puhastada. Kindlasti tuleks ventilatsioonikanaleid puhastada koheselt uue maja valmimisel või siis pärast remonti. Eelnevalt nimetatud protsessid on üheks suuremaks kanalite reostajaks. Üldkasutatavates kohtades: klubid, pubid, baarid ja toitlustuskohad nagu restoranid tuleks antud puhastust tihedamini kasutada, kuna seal on saaste kogunemine märksa suurem (eriti puudutab see veel ruume, kus suitsetatakse!).


Peeter ja Pojad OÜ
Aadress: Võibla, Tartu vald
Telefon: 566 24838
E-mail: info@peeterjapojad.ee
www.peeterjapojad.ee

Sisestatud: 19.09.2007

Sind võivad huvitada ka järgnevad artiklid

vaata kõiki